Lhůty pro zajištění zápisu do rejstříku

Dobrý den,

jsme spolek, který má jako statutární orgán volený výkonný výbor 6 (členů) a přímo voleného prezidenta spolku, který jménem spolku může jednat (dále také může jménem spolku jednat viceprezident). Prezident spolku odstoupil z funkce na vlastní žádost oznámením o svém odstoupení.
Podle toho co jsem se dočetl, i zde, tak po oznámení o své rezignaci zůstává prezidentem/statutárním orgánem ještě po dobu 2 měsíců - po tuto dobu nebude vymazán ze spolkového rejstříku.
2 měsíce od oznámení již uplynuly, nicméně ve spolkovém rejstříku stále figuruje...
Do kdy měl výkonný výbor podat návrh na výmaz prezidenta z rejstříku? Je to do 15 dnů od rozhodné skutečnosti tj. ode dne doručení rezignace do sídla spolku? Nebo až po uplynutí oněch dvou měsíců?
Ve stanovách máme určeno, že výkonný výbor je 5 členný - neměl by vzhledem k tomu statutární orgán svolat co nejdříve členskou schůzi, aby byl zvolen nový prezident, zejména za situace, kdy je volen přímo? Podle vyjádření výkonného výboru může takto pracovat (bez prezidenta) do další členské schůze, která má být až za 3/4 roku. Může výkonný výbor za této situace přijímat nějaká zásadní rozhodnutí?

— Jan Papež

Odpověď:

Dobrý den,

dle § 160 OZ „zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení“ o odstoupení. Návrh na změnu ve veřejném rejstříku by měl být podán bezodkladně po uplynutí této lhůty, tj do 15 dnů po zániku funkce, nikoliv po doručení oznámení o odstoupení spolku. Lze samozřejmě podat návrh na předepsaném formuláři i dříve, ale datem zániku funkce bude datum po uplynutí lhůty dle výše zmíněného ustanovení. Pokud je statutárním orgánem výbor, který rozhoduje ve sboru, pak není nezbytně nutné volit nového prezidenta, jehož funkci zastává toho času viceprezident. Pokud je výbor pěti členný, jak předpokládají stanovy a je tedy usnášeníschopný, může přijímat všechna rozhodnutí, která stanovy předpokládají nebo která jsou mu svěřena zákonem.

Více k tomuto například na http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku/odstoupeni-z-funkce-predsedy-no-423.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 11. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz