Funkční období spolku, nesvolání valné hromady

V našem zájmovém spolku byl zvolen výbor v prosinci 2014, ke změně TJ na z.s. došlo v prosinci 2015. Od té doby proběhla pouze 1 valná hromada (podle stanov má být každý rok) a uplynulo ve stanovách 4leté funkční období. Výbor funguje dále, kromě 1 člena, který odstoupil. V registru je stále zapsán, VH není naplánována. Jak postupovat dále pro svolání VH a změnu výboru? Nejsme vystaveni nebezpeží, že nedostaneme dotace ze st. rozpočtu? Děkuji za odpověď

— František Slavič

Odpověď:

Dobrý den, 

co se týká nekonání valných hromad a prodloužení funkčního období výboru. Pokud Vás nikdo s těmito nedostatky nekonfrontoval, tak nemá smysl se tímto zpětně zabývat.

Doporučil bych Vám co nejdříve svolat valnou hromadu, aby nebylo pochyb, že jste nejednali v rozporu se stanovami. Výbor by měl rozeslat pozvánky (listinné, elektronické) na valnou hromadu všem členům, popřípadě delegátům, dle stanov. Osoby, jenž mají právo se účastnit valné hromady, by měly být uvedeny ve stanovách. Termín a místo konání valné hromady by měly být vyvěšeny na webu spolku. 

Další postup změny orgánu by měl být také uveden ve stanovách. Popřípadě využijte informace zde.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 5. 5. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz