jednání statutárního orgánu

Dobrý den, připravujeme změnu stanov spolku a ráda bych se zeptala na dvě věci:

1. Statutárním orgánem našeho spolku má být 6-ti členný výbor v čele se starostou. Je možné upravit jednání za spolek tak, že ve stanovách bude uvedeno: "K platnosti úkonu spolku je nutný vždy podpis starosty spolku společně s podpisem místostarosty, případně jiného člena výboru pověřeného starostou. V případě nepřítomnosti starosty je k platnosti úkonu spolku nutný podpis místostarosty společně s podpisem dvou dalších členů výboru. V případě nepřítomnosti starosty i místostarosty se k platnosti úkonu vyžaduje podpis nejméně tří zbývajících členů výboru." A je nutné toto celé uvést i do způsobu jednání statutárního orgánu do spolkového rejstříku?

2. Kromě výboru má spolek i kontrolní komisi. Jak členům výboru, tak členům KK běží jejich funkční období a mělo by dobíhat ještě nějakou dobu poté, co proběhne valná hromada, na které se bude schvalovat změna stanov. Je možné nechat funkční odbobí členů orgánů spolku "doběhnout" a zapsat je do spolkového rejstříku na základě jejich zvolení před ca rokem, nebo je lepší na VH, která se bude konat za účelem schválení nových stanov tyto členy znovu do orgánů spolku zvolit a zapsat je do rejstříku na základě této nové volby (na 99% by byli zvoleni do funkcí stejní lidé, jací je vykonávají už nyní)?

Děkuji moc za odpověď,

Pavla Babická

— Pavla Babická

Odpověď:

Dobrý den,

Vámi navrhovaný způsob jednání kolektivního statutárního orgánu je jistě možný. Navrhujeme drobné úpravy pro větší přehlednost a zjednodušení. Například pověřování člena výboru pro každé jednotlivé jednání by v praxi způsobovalo komplikace a z hlediska zákona není nezbytné. Členové statutárního orgánu jsou oprávněni jednat za spolek z titulu své funkce, nemusí tedy být pověřováni pro každé jednotlivé jednání zvlášť. Proto navrhujeme následující znění "Za spolek navenek jedná starosta spolku společně s místostarostou, případně jiným členem výboru. V případě nepřítomnosti starosty jedná za spolek navenek místostarosta společně s dvěma dalšími členy výboru. V případě nepřítomnosti starosty i místostarosty jednají za spolek navenek společně nejméně tři členové výboru“. Je však otázkou, zda toto nastavení nezakládá nebezpečí „obcházení“ starosty a místostarosty, ve chvíli, kdy tři členové výboru budou zastávat odlišné postoje. Ale to je na vašem uvážení. Způsob jednání za spolek musí být v každém případě uveden ve veřejném rejstříku v celém znění.
Změnou stanov funkce dříve zvolených členů orgánů spolku nezanikne (pokud v důsledku změny stanov nezanikne orgán, jehož jsou členy), můžete jejich zvolení doložit dokumenty z VH, na které byly zvoleni (zápis ze zasedání VH, usnesení VH – pokud je vyhotovujete jako samostatný dokument).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 6. 12. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz