Odvolání člena výboru a volba nového

1. Máme v souladu s našimi stanovami 2-členný výbor (oba jsou statutární zástupci). Pokud dojde na členské schůzi k odvolání jednoho člena (předsedy) výboru, je třeba okamžitě zvolit nového člena výboru za toho odvolaného? Nebo stačí zvolit dalšího člena (členy) výboru až po uplynutí dvou měsíců (v souvislosti s §160, kde se píše, že odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce, zaniká mu funkce uplynutím dvou měsíců)?
2. Je možné zvolit člena výboru na zkušební dobu, např. 6 měsíců a teprve poté ho ve funkci potvrdit definitivně?
Děkuji.

— Elena K., Zapsaný spolek

Odpověď:

Dobrý den,

volba člena orgánu spolku se má řídit stanovami spolku. V nich byste měli najít, jak postupovat. Pokud nejsou stanovami upraveny podrobnosti, pak k Vašim dotazům lze uvést obecně jen tolik, že:

- ve věci odvolání člena orgánu spolku platí obecná zásada, že odvolávat má právo ten, kdo člena orgánu ustanovil (zvolil, jmenoval…) do funkce, pokud nemáte stanovami určeno jinak, nemůže se tedy stát, že by člena výboru odvolával jiný orgán, než který bude volit jeho nástupce…

- volit a odvolávat člena výboru (jako statutárního orgánu), pokud to není stanovami vymezeno jinak, bude členská schůze

- pokud je člen výboru odvolán, nemusí za něj členská schůze ihned zvolit nového, ale dalo by se nazvat praktickým, aby to členská schůze hned udělala (je možné na zasedání příslušného orgánu např. dne 15. 6. 2019, zvolit člena výboru a stanovit, že jeho funkce vznikne jiný den v budoucnu – toho můžete určitě využít)

- odvolání člena výboru nemá nic společného s odstoupením člena výboru – dvouměsíční lhůta podle § 160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů není možné pro odvolání člena výboru použít

- volba člena orgánu „na zkušební dobu“ by byla možná, pokud by to upravovaly stanovy spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 18. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz