Odstoupení předsedy spolku

Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Jsem předseda spolku, sídlo spolku je zapsané na moje trvalé bydliště a živnostenský list, který máme na spolek, tak tamjsem také garantem z oboru.
Chci odstoupit z funkce a vystoupit ze spolku. Prosím o radu, jak vše v pořádku vyřídit. Kam co poslat a zapsat. Moc Vám děkuji.

— Jiřina Janošíková, spolek

Odpověď:

Dobrý den,

pokud má spolek v plánu nadále fungovat i bez vaší účasti je třeba váš záměr oznámit spolku. Více k vystoupení ze spolku zde: http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku-obecne/vystoupeni-ze-spolku-69. Reakcí by měla být volba nového předsedy, změna sídla spolku a zvolení/jmenování nového garanta pro živnostenské oprávnění. Postupem dle stanov spolku by tedy měl být zvolen nový předseda a prostřednictvím podání návrhu na příslušný rejstříkový soud by tato zvolená osoba byla zapsána do veřejného rejstříku. V rámci tohoto návrhu na rejstříkový soud by mělo/mohlo dojít i ke změně sídla spolku. Náležitostem volby i umístění sídla se věnují odpovědi na dotazy v dalších sekcích Poradny.

Změnu odpovědného zástupce pro výkon živnosti je třeba provést v souladu se zákonem o živnostenském podnikání. Především by mělo dojít k ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce ve vztahu ke spolku – tj. oznámit spolku odstoupení z funkce, popř. ukončit výkon funkce jinak (v souladu se smlouvou, na jejímž základě je funkce vykonávána) v závislosti na konkrétní situaci a oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu (pokud to do 15 dnů ode dne skončení funkce neudělá spolek sám). Není-li možné určit datum skončení funkce (např. nelze prokázat doručení oznámení spolku apod.), platí, že funkce odpovědného zástupce končí 30. dnem ode dne oznámení této skutečnosti odpovědným zástupcem živnostenskému úřadu.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 11. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz