Odpovědnost předsedy spolku

Dobrý den, mám dotaz, který je směřován k odpovědnosti statutárního zástupce spolku, tedy v našem případě předsedy.

Byl jsem informován (nevím, zda pravdivě), že statutární zástupce zodpovídá za činnost spolku dle NOZ svým majetkem, nikoliv majetkem spolku.

Figuruji jako řádně zvolený předseda pobočného spolku a své sídlo máme nově na adrese mého trvalého bydliště. Jedná se o družstevní byt, přičemž držitelem družstevních práv je přítelkyně. Já jsem řádně uveden v nájemní smlouvě. Stejně tam disponuji i všemi potřebnými souhlasy, které umožňují sídlo spolku na této adrese provozovat.

Jak je to tedy s "ručením" svým majetkem v případě, že dojde k nějakému pochybení (případně způsobení škody či finanční újmy) ze strany vedení spolku?

Skutečně jako předseda zodpovídám za chod této organizace svým soukromým majetkem?
Jak je to řešeno ve výše uvedeném případě, když -s trochou nadsázky- žádný majetek nevlastním?

Z odpověď předem děkuji.

Zdraví,
-V.N-

— Vojtěch Novotný

Odpověď:

Dobrý den,

je třeba odlišovat některé základní skutečnosti. Členové spolku ani statutárního orgánu spolku neručí za dluhy a závazky spolku svým majetkem. Nicméně odpovědnost členů statutárního orgánu vychází ze zákonem dané povinnosti postupovat při správě spolku s péčí řádného hospodáře. V případě, že člen statutárního orgánu tyto povinnosti zanedbá či poruší, je povinen nahradit spolku způsobenou újmu ze svého majetku. Spolek může takto způsobenou újmu vymáhat i soudní cestou.

Více k odpovědnosti členů statutárního orgánu zde: http://poradna.crdm.cz/odpovednost-predsedy-a-hospodare-spolku-623 a http://poradna.crdm.cz/index.php/statutarni-organ-spolku/odpovednost-clenu-vyboru-spolku-298.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 8. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz