Muže předseda zbavit funkce člena výboru?

Dobrý den,
v našem spolku je volen 7členný výbor, který si funkce rozdělí dohodou (Předseda, místopředseda, jednatel, tiskový referent, matrikář, ekonom a člen bez portfeje). Krátce po zvolení jednatel selhal a ztratil důvěru. Předseda navrhnul, aby byl zbaven funkce jednatele a zůstal ve výboru jako člen bez portfeje. Člen bez portfeje byl jmenován jednatelem. Vše ve výboru odhlasováno. Otázka zní, zda jsme měli právo takto rozhodnout bez členské schůze?
Děkuji Katka

— Kateřina Hulíková, MSKAO z.s.

Odpověď:

Pokud byl tento postup v souladu se stanovami spolku, měl by být platný a po právu. Bez znalosti konkrétního znění stanov je těžké toto jednoznačně určit. Nicméně z obecného pohledu, pokud jsou členové výboru voleni členskou schůzí a takto zvolený výbor na základě dohody jeho členů mezi ně „rozděluje“ uvedené funkce, je opět záležitostí výboru (dohody jeho členů), jak tyto funkce případně přerozdělí. Jiná situace by nastala ve chvíli, kdyby měl být člen z výboru odvolán úplně, zde už by pravděpodobně (dle stanov) rozhodovala členská schůze. Vždy je nutné respektovat přesné znění stanov spolku, pokud tento postup v rozporu se stanovami nebyl či pokud o podobné situaci stanovy mlčí, lze říci, že by přerozdělení funkcí uvedeným způsobem mělo být platné.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz