Hlasovací právo??

Dobrý den. Ve spolku má ve stanovách různé formy členství. Řádné členství - aktivní řemeslníci, kde členové mohou být voleni do všech orgánů a MAJÍ hlasovací právo. Pak jsou další formy členství, které neplatí žádný nebo platí symbolický členský příspěvek : Senior člen, Junior člen, Čestný člen .... kteří NEMAJÍ hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů cechu. Pouze Senior členové mohou být voleni do Rozhodčí komise. Tak to léta fungovalo až nyní se to jednomu Senior členu nelíbilo, že je to diskriminace podle věku (podotýkám, že do Senior členství nemusí odcházet a mohou být stále Řádným členem, ale platit si více a pak i hlasovat. Kdo dosáhne důchodu, tak má možnost POŽÁDAT o přeřazení do Senior členů a platit méně a nehlasovat. Znovu to Valná hromada odhlasovala a odsouhlasila. Stále to nepomohlo a neustále nám posílá stížnosti, že je to diskriminace seniorů z důvodu věku, že nemohou hlasovat a asi to chce dát až k soudu. Když to máme takto ve stanovách, tak to přeci ničemu neodporuje? Nebo ANO ?
Děkuji

— Pavel Žatečka - CMLT ČR, CZ26602032 Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

Odpověď:

Dobrý den,
podle našeho názoru nejde o diskriminaci. Podmínky jsou řádně určeny stanovami na základě vůle členů. Stát se Senior členem je právo člena, které si členové sami schválením stanov určili. Jestliže se tedy někdo dobrovolně stane Senior členem, souhlasil tím zároveň s nastavenými podmínkami členství a může se teď jen stěží ohánět diskriminací... Pokud s nastavenými podmínkami není spokojen, je na něm, aby se prostřednictvím procesů nastavených stanovami zasloužil o jejich změnu. Nebo má právo ze spolku vystoupit. Nevíme, za jakým účelem by mohl být podán návrh na posouzení věci soudem. Soud není oprávněn změnit stanovy spolku, to může jen orgán spolku, který je k tomu stanovami určený. Záleží tedy na členech spolku, zda většinově dospějí k tomu, že podmínky jsou nastaveny nesprávně a je třeba je změnit nebo ponechají podmínky, jak jsou. Nespokojený člen spolku může ze spolku kdykoliv vystoupit, členství v něm je dobrovolné.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz