hlasování na členské schůzi

Je možné při hlasování na členské schůzi o vyloučení člena spolku hlasovat an blok o celém usnesení členské schůze najednou, nebo se musí hlasovat o tomto bodu/ návrh na vyloučení člena spolku / samostatně ?

— Ladislav Oršula, MS Pernarec

Odpověď:

Dobrý den,

členská schůze by měla hlasovat o každé projednávané věci zvlášť. Schválení závěrečného usnesení (tedy znění souhrnného vyjádření všech rozhodnutí učiněných během zasedání členskou schůzí) by mělo být samostatně projednávaným bodem, kterým zasedání členské schůze zpravidla končí. Jeho účelem je vytvořit dokument, ve kterém bude uvedený souhrn všech rozhodnutí, a pokud bude potřeba kdykoliv v budoucnu podložit tvrzení, že členská schůze o něčem rozhodla, nebude potřeba prokazovat to předložením zápisu ze zasedání. Stačí předložit usnesení (zápis je ale podkladem pro usnesení, protože v něm má být zaznamenáno, kdy se zasedání uskutečnilo, kdo se ho účastnil, jak probíhalo - o čem bylo jednáno a jaký byl poměr hlasů při hlasování o jednotlivých projednávaných bodech). Podle našeho názoru je možné přijmout usnesení jako celek a zahrnout do něj všechny body, o kterých členská schůze rozhoduje, ale mělo by tomu předcházet rozumné zvážení situace ze strany předsedajícího, zda je to vhodné (s ohledem na závažnost a komplikovanost jednotlivých bodů k projednání) a zcela jistě i zvláštní hlasování členské schůze o tom, zda většina přítomných souhlasí s tímto postupem. Přesný procedurální postup ale není stanoven, pokud ho neupravují stanovy spolku nebo jiné vnitřní předpisy, je tedy možné postupovat i jinak. Co se týká rozhodnutí o vyloučení , které je součástí tohoto „souhrnného“ usnesení - takto přijaté rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku nebrání členovi, aby se proti rozhodnutí o svém vyloučení domáhal ochrany u soudu a žádat prohlášení jeho neplatnosti.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz