Ukončení členství

Dobrý den,

v případě že člen výboru spolku (kde výbor je i statutárním orgánem) chce ve výboru i spolku ukončit svou činnost, platí i v tomto případě, že jeho členství zaniká doručením dopisu o ukončení členství na sídlo spolku? Případně je potřeba nějak toto doručení dopisu potvrdit, ověřit, pokud by zbylí členové výboru po doručení dopisu nijak nereagovali?
Děkuji

— Pavel Koblížek

Odpověď:

Dobrý den, 

nabytí a pozbytí členství upravují stanovy spolku, popřípadě jiný interní dokument.

Pokud se jedná o situaci, kdy člen rezignuje na členství v orgánu spolku je toto ohlášení deklaratorního charakteru, pokud ve stanovách není upraven jiný mechanismus. Tedy rezignace je účinná v momentě doručení.

Není nutné ji nějak potvrzovat nebo ověřovat. Je však vhodné o této skutečnosti informovat ostatní členy výboru a v případě, že se jedná o člena statutárního orgánu, který byl zplnomocněn k některým úkonům, tak tuto rezignaci dát na vědomí subjektům, se kterými zplnomocněný jednal v rámci záležitostí spolku. Dále je vhodné na rezignaci odpovědět minimálně tak, že byla přijata do sídla spolku a statutární orgán o ní je informován.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 25. 3. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz