vystoupení ze spolku a jeho následné zrušení

Dobrý den, co mohu udělat pro to, abych oficiálně odešla ze spolku (založeno jako občanské sdružení), kde jsou jen 3 členové (vč. mně)?
S předsedou spolku nejsem v kontaktu, při poslední příležitosti před 3 měsíci nechtěl o mém odchodu slyšet - předpokládám, že by došlo ke zrušení spolku, pokud nezahrnuje minimálně 3 osoby.
Spolek dlouhodobě neplní své právní povinnosti a nechci žít ve strachu z exekutora nebo jiných problémů.

— A. H.

Odpověď:

Dobrý den,

jednoduché vyrozumění o vystoupení ze spolku zašlete písemně do sídla spolku. Tím projevíte vůli vystoupit ze spolku. Vaše členství ve spolku zanikne doručením vyrozumění spolku, protože vystoupení ze spolku je jednostranný právní úkon. Tímto úkonem, o kterém si ponechte záznam – podací lístek, vaše členství končí. Vyrozumění od spolku samotného k zániku členství není třeba. Co se týká poklesu počtu členů spolku, je třeba mít na paměti § 172 odst. 1. písm. b, občanského zákoníku, který stanovuje, že „soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem.“

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 4. 2019

Komentář

Dobrý den,
řeším aktuálně stejný problém s tím rozdílem, že na adrese spolku se nikdo nezdržuje a obávám se, že mé vyrozumění se nedostane nikomu do rukou tak aby ho jakkoliv zpracoval. Jak postupovat v takové situaci?
Předem děkuji
R.P.

Radek Pešák (neověřeno)

Dobrý den,

postupujete úplně stejně, jak je výše zmíněno. Jako sídlo spolku má být uvedena adresa označující místo, ze kterého je právnická osoba skutečně řízena, takže kdokoliv vč. soudu (i dalších úřadů) bude doručovat zásilky automaticky do sídla spolku (případně v současné době do datové schránky).

Eva Beránková

Sekretariát ČRDM

In reply to by Radek Pešák (neověřeno)

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz