Kopie kartiček pojištěnce

Dobrý den,
děti navštěvují 1x za 14 dní kroužek na 2 hodiny. Musím vedoucím na tento kroužek poskytnout kopii kartiček zdravotní pojišťovny dětí? Jde mi o to, že se děti zúčastnily v létě příměstského tábora. Vedoucím jsme 3x poskytli s manželem osobní údaje dětí a vždy došlo k jejich ztrátě vedoucím. Odmítla jsem jim tedy poskytnout kopie kartiček pojišťovny s tím, že v případě potřeby si děti zavezu k lékaři sama... Nyní ti samí vedoucí, kteří předtím 3x údaje ztratili, požadují kopie i na kroužek. Děti tato aktivita baví, nerada bych je o ní připravila, nicméně se mi velmi nelíbí, jak se zachází s osobními údaji. Nemám problém s tím, aby děti měly s sebou kartičku pojišťovny v batohu, ale nechci poskytovat kopie tohoto dokladu lidem, kteří s těmito údaji zacházejí nesprávně. Je to někde uvedeno v zákoně nebo nějaké vyhlášce, že tento doklad musím poskytnout?
Předem moc a moc děkuji za odpověď
S pozdravem
Petra Polívková

— Petra Polívková

Odpověď:

Z popisovaného plyne, že zmíněné osoby přistupují k ochraně poskytnutých osobních údajů dosti liknavě (pravděpodobně v příkrém rozporu s povinnostmi zpracovatele takových údajů). Opatrnost je tedy namístě. Abychom nečinili exkurz do spletité právní problematiky ochrany osobních údajů viz například zde: http://poradna.crdm.cz/gdpr, uvedeme jen základní východiska, kterých by se měl zpracovatel držet. Předně údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely (účel musí být určen předem a subjektu údajů sdělen) a nesmějí být zpracovávány způsobem s těmito účely neslučitelným, zároveň platí tzv. minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Jinými slovy: poskytnutí osobních údajů (údajů pojištěnce) slouží pro případ nutnosti poskytnutí lékařské péče v době, kdy je dítě na kroužku (účel). Vzhledem k tomu, že akutní lékařská péče je poskytnuta bez ohledu na bezprostřední znalost osobních údajů pojištěnce, dítě bude mít kartičku pojišťovny s sebou (na tuto skutečnost bude vedoucí kroužku upozorněn) a k neakutnímu lékařskému ošetření budete dítě případně doprovázet, jeví se požadavek na poskytnutí kopie kartičky pojištěnce jako nadbytečný, v duchu výše uvedené zásady minimalizace údajů. Přiměřeným údajem by v daném případě bylo jméno, příjmení, datum narození a kontakt na rodiče, případně jméno pojišťovny – takové údaje by měli zpracovateli bez potíží stačit k plnění převzatých povinností. Povinnost poskytnout údaje v požadovaném rozsahu zákonem stanovena není, na rozdíl od zákonné povinnosti údaje patřičně chránit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 2. 2. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz