Organizační jednotka (jiné jméno než z.s.)

Dobrý den.
Jako z.s. potřebujeme vytvořit organizační jednotku (pobočku, kancelář) v jiném městě než sídlo, ale s tím, že má nést pouze jiné jméno (má spolupracovat se zahraničním partnerem), ale stanovy, IČ, účetnictví,... bude stejné, jako z.s.
Může to takto právně fungovat? Anebo jak to udělat správně? Je potřeba to vnést i do justice.cz?

— Martin Sudora, Aurisong, z.s.

Odpověď:

Případné řešení se odvíjí od míry autonomie této zamýšlené „pobočky“ a vymezení toho, k čemu přesně má sloužit. Jako první se nabízí varianta pobočného spolku, který je právnickou osobou s právní osobností odvozenou od hlavního spolku. Jedná se o formální organizační jednotku, která se zapisuje do spolkového rejstříku, má vlastní IČO, sídlo i vedení. Více k pobočným spolkům najdete zde: http://poradna.crdm.cz/pobocne-spolky. Z dotazu však spíše plyne potřeba volnějšího uspořádání. Aby však mohla „pobočka“ fungovat pod IČ spolku, spadat pod jedno účetnictví apod. muselo by se jednat spíše o neformální místní organizační jednotku, která nemá právní osobnost. Jako taková by se ani nezapisovala do veřejného rejstříku. Fakticky i právně by se stále jednalo o tentýž spolek, ale pobočka by fungovala na vymezených úkolech samostatně. Například v tomto duchu: http://poradna.crdm.cz/ucetnictvi-spolku/ucetnictvi-pobocky-organizace-ktera-nema-statut-pobocneho-spolku-401.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 4. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz