Spolek - tichý společník

Dobrý den,
může se spolek stát tichým společníkem v s.r.o. a pokud ano, vklad do s.r.o. jako tichý společník se vykáže jako nákladová položka, dar........?
Děkuji

— Jiří Volný, Dobratická sportovní, z.s.

Odpověď:

Podle stávající právní úpravy může být tichým společníkem fyzická nebo právnická osoba, podnikatel či nepodnikatel. Tichým společníkem se tak může stát i zapsaný spolek na základě smlouvy s podnikatelem. Nicméně spolek, v nejobecnějším slova smyslu výsledek realizace spolčovacího práva, má jiné postavení a zamýšlený účel, než kupříkladu obchodní korporace, určené primárně pro podnikatelskou činnost. Z tohoto plynou jistá specifika, která ovládají spolkové právo. Mimo jiné § 217, odst. 1 občanské zákoníku stanovuje, že „hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.“ Je patrné, že účast tichého společníka na podnikání podnikatele může být jen těžko jednou z hlavních činností spolku. Kloníme se k názoru, že v rámci vedlejší hospodářské činnosti (§ 217 odst. 2 tamtéž, „vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku“ a odst. 3 „zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku“) je účast spolku jako tichého společníka možná, ale vždy přísně za účelem podpory hlavní činnosti spolku. Jinými slovy, kdyby spolek z výdělku na své smluvní účastí na podnikání podnikatele financoval kupříkladu sportovní vyžití mládeže (jakožto svou hlavní činnost), lze si takovou situaci představit. Takové počínání se samozřejmě musí patřičným způsobem promítnout také do účetnictví spolku. Pokud by však členové spolku svou účastí na podnikání podnikatele sledovali jiný zájem (například výplatu zisku), bude taková činnost v jednoznačném rozporu se spolkovým právem a vystavují se riziku postihu. Kontroly finančních úřadů se čím dál častěji zaměřují na spolky, jejichž členové často pouze předstírají spolkovou činnost a ve skutečnosti zakrývají své zisky z podnikání.

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti doporučujeme konkrétní záměr předem podrobně konzultovat s odborníkem z řad advokátů.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 4. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz