Nahodilá komerční činnost spolku

Dobrý den,

náš spolek sdružuje zájemce o historickou dopravní techniku, se kterou pořádáme pro nadšence z řad veřejnosti výletní jízdy. Jeden z jejich účastníků (není členem spolku) nás oslovil, jestli bychom jemu zorganizovali vyjížďku na objednávku s tím, že pokud by se tato služba osvědčila, mohla by být poptávána i v budoucnu. Tuto komerční službu ovšem veřejně nenabízíme a ani o tom neuvažujeme, tj. nehodláme cíleně vyvíjet hospodářskou činnost. Jedná se o činnost výhradně v souladu se stanovami, žádné doplňkové služby (občerstvení atp.) nejsou nabízeny.

Na živnostenském úřadě nám bylo potvrzeno, že bude-li se jednat o mimořádné (nahodilé) poskytnutí služby, tak není potřeba živnostenského oprávnění. Jak se ale poskytnutí této služby promítne do účetnictví spolku? Je nutno tuto službu považovat za vedlejší činnost, ačkoliv se jedná o naprosto stejnou činnost jako v rámci hlavní činnosti, jen s tím rozdílem, že je dělána pro zisk? Lze to případně považovat za ziskovou hlavní činnost i v případě, že se bude objednávka opakovat, ovšem nevíme kdy- zítra, za měsíc, za dva roky (tzn. lze pochybovat o soustavnosti) ...?

Taková činnost se samozřejmě promítne i v přiznání z DPPO. Bude-li činnost evidována jako hlavní (leč zisková), nemusíme náklady na její realizaci uvádět v součtu na řádku 040 (náklady nevynaložené k dosažení,
zajištění a udržení příjmů)? Můžeme do součtu řádku 040 nezahrnovat i výdaje na naše vlastní akce, které byly mimořádně ziskové (tržba z prodeje jízdenek byla vyšší než náklady na realizaci)?

Děkuji Vám za zodpovězení mých nijak skromných otázek.

— Petr Tylšar

Odpověď:

Dobrý den,

Pokud se bude jednat skutečně o nahodilou akci, tj. jednorázovou, pak se nejedná o podnikání a je možné tuto činnost vykázat v hlavní činnosti. Pokud by v budoucnu byla taková aktivita opakována častěji, pak záleží jak často. Pokud vícekrát do roka, i když předem neplánovaně, jednalo by se již dle mého názoru o podnikání, a tedy by šlo o činnost vedlejší - hospodářskou a bylo by pak též nutné živnostenské oprávnění.

co se týče přiznání k dani z příjmů, tak pokud jde o činnost sice shodnou s činností ostatní hlavní, ale poskytovanou za jiné ceny, pak je to považováno za samostatný druh činnosti a tedy je výsledek samostatně posuzován. Výsledek takovéto aktivity pak v přiznání nebude vyloučen, tedy náklady se neobjeví v řádku 40, a tedy se objeví výsledek hospodaření na řádku 200 základ daně s případnými dalšími výsledky.

Co se týče obecně řádku 40, to je řádek pro vyloučení nákladů, které nejsou daňově uznatelnými náklady. Pokud je hlavní nepodnikatelská činnost ztrátová, tedy náklady převyšují výnosy, pak se všechny takové výnosy uvedou na řádku 101 a všechny související náklady na řádku 40, tedy příslušná ztráta se vyloučí. Zisk se nevylučuje. Tedy pokud máte hlavní činnost, která skončila ziskem, pak tyto výnosy na řádek 101 neuvádíte a stejně tak náklady na řádek 40 neuvádíte, resp. uvedete případně jen vybrané náklady, které by nebyly jednotlivě uznatelné jako náklad na dosažení a udržení příjmů (např. občerstvení, účetní odpisy majetku, zaplacené členské příspěvky v jiných organizacích apod.).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 8. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz