Spolek a tok peněz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli má spolek nějakou povinnost vůči plátcům poplatku (máme při škole spolek, který přispívá na např. cestovné nebo další výdaje studentů a to primárně z peněz, které se od všech studentů vyberou začátkem každého roku) odhalit a poskytnout k nahlédnutí hospodaření akce, která byla z části zaplacena právě těmito poplatky (studentský ples; zbytek byl zaplacen vstupným).
Děkuji

— Martin Malinka

Odpověď:

Dobrý den,

stanovy určí, jaká práva a povinnosti mají členové vůči spolku. Hlavním zdrojem informací jak postupovat budou stanovy spolku. Právo nahlížet do hospodaření spolku a možnost vyžádat si relevantní informace napřímo či například prostřednictvím kontrolního nebo statutárního orgánu bývá ve stanovách zakotveno. Pokud stanovy upravují právo členů nahlížet do dokladů spolku (obvykle náleží toto oprávnění spíše členům kontrolního orgánu spolku) bude třeba toto oprávnění naplnit. To nutně neznamená povinnost předávat či poskytovat fotokopie těchto dokumentů. Naprosto dostatečné je zpřístupnění těchto dokumentů v sídle spolku k prostudování za stálé přítomnosti některého člena vedení spolku. Poskytnutí těchto informací může být také bodem programu zasedání členské schůze či jiného orgánu spolku, který může být členy navržen.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 25. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz