Jednoduché účetnictví - majetek z grantu

Dobrý den, jsme spolek věnující se hlavně sportovní činnosti dětí a mládeže. Od podnikatelského subjektu jsme v roce 2017 získali grant na vybavení. Vedle drobného majetku jsme z grantu pořídili i dlouhodobý hmotný majetek za cca 125 tis. Kč. Vše bylo plně hrazeno z grantu a v souladu se smlouvou. Daňově by měl mít dlouhodobý majetek nulovou hodnotu, nebudeme z něj uplatňovat žádné odpisy, protože byl plně hrazen z grantu. Evidujeme jej v knize majetku s poznámkou "plně hrazen z dotace".
Prosím, jak máme vykázat/nevykázat (kde, v jaké hodnotě) dlouhodobý majetek ve výkazech (v přehledu o příjmech a výdajích a v přehledu o majetku a závazcích)? Vedeme jednoduché účetnictví.
Děkuji za odpověď.

— Jitka Olexová

Odpověď:

Dobrý den, majetek se eviduje v přehledu o majetku a závazcích, bude vstupovat do položek Dlouhodobý hmotný majetek a rozdíl majetku a závazků.

Marie Konečná
ekonomka ČRDM

Poslední revize: 4. 6. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz