úhrada od nečlenů Spolku na Zájezd, který je plně hrazen z dotace Města

Náš Spolek obdržel od Města dotaci na realizaci zájezdu ve výši 10 000 Kč. Výše dotace plně pokrývá výdaj - fakturu od přepravce ve výši 10 000 Kč..
Je možné, že se zájezdu zúčastní i nečlenové Spolku (z důvodu vytíženosti autobusu). Nečlenové Spolku uhradí např. částku 100 Kč/osobu tj. cca celkem bude takto vybráno 1 000 Kč. Lze vybranou částku 1 000 Kč použít na úhradu režijních výdajů Spolku? Nebo bude tato částka součástí vyúčtování dotace Městu?
Ve smlouvě s Městem není tato případná situace řešena.
Předem děkuji za Vaši ochotu a vstřícnost a přeji pohodové dny!
Lenka Procházková - účetní

— Lenka Procházková, Mezigenerační centrum Jesenice - klub z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

tyto výnosy, případně náklady jsou spojené s akcí. Z důvodu přijetí dotace není možné mít akci jako ziskovou. Úhrady od nečlenů spolku by proto musely být použity na úhradu nákladů souvisejících přímo s akcí, nikoliv režijní náklady.

Ing. Marie Konečná

Ekonomka ČRDM

Poslední revize: 29. 9. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz