Budou muset spolky vést podvojné účetnictví?

Budou muset spolky vést podvojné účetnictví?

— Markéta Řezáčová, Liga lesni mousdrosti

Odpověď:

Ne, podvojné účetnictví (správné označení už je dnes „účetnictví“) vést nemusí. Mohou dál vést jedoduché účetnictví podle předpisů platných do 31.12.2003, ale pouze za předpokladu, že jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhly 3 mil. Kč (viz. ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů).

Kontinuita právní formy spolku je dovozena z přechodného ustanovení § 3045 odst. 1 NOZ, které stanoví, že občanská sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů) jsou od účinnosti NOZ považována za spolky. Spolek je pak tedy nutno vnímat jako nástupnickou právní formu, které zůstávají zachována práva občanského sdružení , a proto lze vnímat práva přiznaná občanským sdružením jinými předpisy jako práva přiznaná i této nástupnické právní formě (tj. spolku).

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz