Účetní závěrka spolku s jednoduchým účetnictvím

Dobrý den,

rád bych se zeptal, když spolek je mikro účetní jednotka a vede jednoduché účetnictví, v jakém rozsahu se dělá účetní závěrka a co se všechno zveřejňuje ve Sbírce listin?

Předem moc děkuji za odpověď.

— Tomáš Michálek, Spolek Žluticko

Odpověď:

Dobrý den,
sestavuje se Přehled o příjmech a výdajích a Přehled o majetku a závazcích.

Náležitosti přehledů a postupy sestavení jsou shodné jako u účetních jednotek účtujících v podvojném účetnictví. Konkrétně se řídí zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 2, § 29 odst. 1 a § 31 odst. 2 písm. a) obdobně. Bližší úpravy účetních knih jednoduchého účetnictví a specifikace přehledů definuje vyhláška č. 325/2015 Sb.
Společné náležitosti přehledů:
a) název, sídlo účetní jednotky
b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen „veřejný rejstřík“) informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách
c) právní formu účetní jednotky
d) předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
e) rozvahový den (§ 19 odst. 1) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje (§ 19 odst. 3),
f) okamžik sestavení účetní závěrky
g) podpisový záznam statutárního orgánu.
Více o povinných náležitostech Přehledů naleznete ve Vyhlášce č. 325/2015 Sb., § 5 a § 6. V příloze této vyhlášky jsou rovněž vyjmenovány povinné položky, které mají přehledy obsahovat.

Vyhlášku je možné nalézt např. zde:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-325

Ve Sbírce listin se povinně zveřejnuje Přehled o majetku a závazcích, dobrovolně Přehled o příjmech a výdajích (§ 21a odst. 1, zákon o účetnictví).

Ing. Marie Konečná
ekonomka ČRDM

Poslední revize: 23. 11. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz