datum vzniku spolku

Dobrý den,

můj dotaz(y) je následující.

Založili jsme pobočný spolek.
V listopadu minulého roku proběhla ustavující schůze. Dokumenty (zápis, stanovy, prohlášení statutárních orgánů, umístění sídla) byly postoupeny mateřskému centrálnímu spolku, který v lednu letošního roku provedl zaevidování nového pobočného spolku (jako interní proces) a postoupil naše dokumenty příslušnému registračnímu soudu. Rozhodnutí příslušného soudu o zápisu našeho pobočného spolku do rejstříku je ze září letošího roku.
Činnost zakládaného spolku pochopitelně probíhala v podstatě od ustavující schůze.

První dotaz je takový - které datum lze považovat za datum vzniku spolku.
Druhý dotaz - k jakému datu zahájit vedení účetnictví

— Ivo Hrabal

Odpověď:

Dobrý den,

ad 1) Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

ad 2) Spolek (jako právnická osoba) má povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku.

Eva Beránková

Poslední revize: 16. 6. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz