plná moc pro statutára při zakládání sportovního spolku

Dobrý den, zakládáme sportovní spolek a jako 4 zakládající osoby jsme na schůzi schválili stanovy a všichni ověřeně podepsali. Ve stanovách je zvolen jako statutár předseda a je zde i zvoleno, že tento půjde podat návrh na soud. přesto mi od soudu přišla výzva k doplnění plné moci od ostatních zakládajících členů - je to tak vpořádku? jaké náležitosti má taková plná moc mít?
děkuji

— karolina ventluková, Mushers club Rekikoirat z.s.

Odpověď:

Pokud stanovy neobsahují explicitní vyjádření, že zakládající členové „zmocňují“ nebo „pověřují“ konkrétní osobu pro podání návrhu, bude soud postupovat způsobem, který uvádíte. Soudy někdy formalisticky trvají na takovém výslovném zmocnění, i když je z textu stanov záměr zakladatelů jasně patrný. Do plné moci obecně patří: jméno, datum narození (příp. rodné číslo) a bydliště toho, kdo plnou moc udílí (zmocnitel) a komu zmocnění uděluje (zmocněnec) s jeho osobními údaji. Dále rozsah zmocněncova oprávnění (např. zastoupení zmocnitele při podání návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku atd.), datum a podpis zmocnitele. S přípravou plné moci vám případně pomůže odborník z řad advokátů.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 2. 2. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz