Podkategorie

Dotazy k tématu

Prodleva při zvolení předsedy spolku

dle stanov je funkční období spolku tříleté, předsedovi spolku zanikla funkce v roce 2017, ale nový předseda byl zvolen až v roce 2022. Dá se brát, že původní předseda byl ve funkci až do roku 2022

Forma rezignace

Dobrý den, mohu se prosím zeptat, zda je dostačující rezignace místopředsedy spolku e-mailovou formou? Nepotřebujeme oficiální rezignaci s podpisem místopředsedy? Děkuji za odpověď Rédlová

Rezignace předsedy spolku k určitému datu

Dobrý den, je možné aby předseda rezignoval na svůj mandát a oznámil to na schůzi v květnu s tím že jeho odstoupení bude k 31.8. a zároveň se na schůzi zvolil nový předseda k datu 1.9.? Nebo musí vždy odstoupit ihned kdy to oznámí?

Ředitel ústavu a DPP

Dobrý den, náš ústav je zatím malý. Jsem zakladatelka a nyní i ředitelka. Zároveň vykovánám lektorskou činnost na DPP. Připravovala jsem smlouvy na další rok a zarazilo mě, že bych se měla na smlouvě podepsat zároveň jako ředitel i zaměstnanec.

Úmrtí předsedy spolku

Dobrý den. Mám dotaz o dvou rovinách. Zemřel předseda spolku a teď jeden z členů tvrdí, že mu byla.predsedou písemně udělena Plná moc k zastupování spolku. Je tato platná po úmrtí předsedy?

Stejní členové

Dobrý den,
prosím Vás podává se návrh na změny zápisu pobočného spolku i když zůstali po konferenci stejní členové? Nebo stačí jen jejich aktuální čestné prohlášení a stanovy spolku?
Děkuji.
Renata H.

Statutární orgán

Dobrý den, ve stanovách našeho spolku není explicitně uvedeno, kdo je statutárním orgánem.

orgány spolku

Dobrý den, chystáme se založit spolek a můj dotaz zní: orgány spolku mohou tvořit jen
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) předseda jako orgán statutární,
c) kontrolní komise jako orgán kontrolní

Kdo může být členem orgánů spolku?

Dobrý den, rád bych znal názor na to, zda může být členem orgánu spolku (např. i předseda spolku) i osoba, která není členem spolku. Občanský zákoník o tom nehovoří, nevylučuje tuto možnost.

spolek

Chceme založit nový spolek a ptáme se jaké musí být orgány? Stačí jen předseda statutár, nebo musí být i výbor atd.
Aby to nebylo složité jaké orgány máme volit : členská schůze, Výbor, předseda
Děkujeme

Odstupné předsedovi spolku

Dobrý den,
dotaz se týká odstupného pro odcházejícího předsedu spolku,který rezignoval. Členové na Valné hromadě odhlasují, že předsedovi náleží odstupné ve výši XY Kč. Je tato částka daňově uznatelným nákladem?
Děkuji

Náhrada finanční újmy

Dobrý den, náš spolek má individuální statutární orgán - předsedu. Ten podal rezignaci v prosinci 2019. Mimo jiné v ní uvedl, že neručí za hospodaření a finance za rok 2019. Dle mého není možné.

Postup při změně předsedy

Dobrý den, rozhodla jsem rezignovat na funkci předsedy v našem spolku a nadále nechci být ani členem. Nový předseda byl řádně zvolen na schůzi, stejně tak třetí člen spolku.

Funkční období spolku, nesvolání valné hromady

V našem zájmovém spolku byl zvolen výbor v prosinci 2014, ke změně TJ na z.s. došlo v prosinci 2015. Od té doby proběhla pouze 1 valná hromada (podle stanov má být každý rok) a uplynulo ve stanovách 4leté funkční období.

Smlouva o dílo - zájmový spolek

Dobrý den,
můj dotaz se týká smluvních vztahů spolku. Může z.s., zastoupený mou osobou jakožto předsedou spolku (tedy právnická osoba) sepsat smlouvu o dílo se mnou, jakožto s fyzickou osobou a vyplatit mi honorář za ono dílo?

Je nutný předseda ve výboru OO

Máme v naší organizaci řádně volený výbor i s předsedou. Příští rok náš předseda odchází ze zaměstnání. Mám dotaz, zda musí být volen nový, nebo můžeme-li existovat dále bez předsedy, že bychom jednali jako výbor.

Může mít předseda zápis v RT?

Dobrý den, zvažujeme založení spolku a předsedou by měl být člověk, u nějž jsme zjistili, že má zápis v RT. Je to překážkou? Děkuji.

Rezignace - může ji předseda vzít zpět?

Dobrý den, předseda bytového družstva podal rezignaci, na členské schůzi byla rezignace vzata na vědomí a před uplynutím 2 měsíční doby rezignaci sam odvolal. Je toto vůbec možné? Děkuji

Nezletilý člen výboru

Dobrý den,
zakládáme nový spolek, jehož členem jsou i nezletilí. Je možné, aby byla nezletilá osoba (16 let) členem výboru a byla zapsána u krajského soudu? Popř. je potřeba souhlas zákonného zástupce?

Děkuji za odpověď.

Počet předsedů

Dobrý den,

zajímalo by mne, zda je nějak právně dáno, že spolek musí mít pouze jednoho předsedu anebo je počet předsedů neomezený.

Děkuji

Odvolání člena výboru a volba nového

1. Máme v souladu s našimi stanovami 2-členný výbor (oba jsou statutární zástupci). Pokud dojde na členské schůzi k odvolání jednoho člena (předsedy) výboru, je třeba okamžitě zvolit nového člena výboru za toho odvolaného?

Předseda spolku a insolvence

Dobrý den, je možné, aby byl Předseda zapsaného spolku v insovenci? Jaká legislativa tuto skutečnost řeší? Děkuji, Spurný

zápisy z jednání výboru

Zajímalo by mne, zda jednání výboru spolku je veřejní, zda zápisy z těchto jednání musí být předkládány členům spolku.

Děkuji za odpověd. Simon

Statutární orgán a výbor

Při zápisu statutárního orgánu do spolkového rejstříku se požaduje zápis výboru. Náš výbor má ale zvoleno 11 členů ale pouze 4 členové tvoří statutární orgán.

Název předsedy spolku

Dobrý den, dostali jsme se do bodu, kdy nemáme jasno, jestli v zápisech ze schůzí uvádět předsedu jako předsedu spolku, nebo předsedu představenstva, jak je tato funkce nazývána v rejstříkovém zápisu.

Kooptace staronového člena?

Dobrý den, chtěl jsem se u vás informovat, zda je možné výborem kooptovat člena výboru, kterému skončilo funkční období a zda může být zapsán do rejstříku společenství ikdyž nebyl řádně zvolen shromážděním, jak to ukládají stanovy?

Bývalý předseda nechce předat funkci

Na VH spolku (12.12.2018) byl zvolen nový předseda, který je nový SZ spolku. Starý SZ po VH byl pověřen vyřídit změnu v Rejstříku a výkonem funkce do 31.12.2018, od 1.1.2019 mělo být provedeno předání funkce se všemi souvisejícími náležitostmi.

změna sídla spolku a převolení předsedy

Dobrý den,měl bych na vás několik dotazů,náš předseda spolku se rozhodl odstoupit z funkce předsedy spolku a taktéž ukončit členství ve spolku,napsal nám že všechny náležitosti nám předá až po zapsání nového předsedy a zapsání nového sídla spolku,

Rozsah povinností jednatele

Dobrý den, mám dotaz. Náš spolek se rozhodl spustit projekt pro hendikepované děti a chce mít na tento projekt jednatele, který by mohl jednat za spolek ale jen v rozsahu daného projektu.

Lhůta pro odstoupení z funkce člena výboru

Občanský zákoník v § 160 říká, že „Odstoupí-li člen statutárního orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Je možné tuto dobu zkrátit, pokud s tím souhlasí obě strany, tj.

správní rada z.s. versus zaměstnanec

Dobrý den. Může, popřípadě je-li vhodné, aby zaměstnanec z.s. byl též členem Správní rady klubu, tudíž statutárním zástupcem klubu? Děkuji za odpověď. Machura

odvolání předsedy

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jak můžeme odvolat předsedu spolku,který s námi přestal komunikovat. bohužel máme ve stanovách "statutární orgán individuální (předseda)".

Odstoupení z funkce

Dobrý den, jednatel našeho spolku zaslal emailem celému výboru odstoupení z funkce. Je sdělení touto formou dostačující? Zda tak učinil i písemně na adresu spolku nevíme, protože poštu co by jednatel vyzvedává sám.

Změna člena ve spolku se zpětným datem

Dobrý den, potřebovali bychom ve spolku změnit člena ve statutárním orgánu z důvodu dlouhodobé nemoci předešlého člena a vzhledem ke komplikacím bychom potřebovali ve formuláři zpětný datum (duben 2018).

Povinnost odstupujícího přededy

Převzala jsem předsednictví spolku po paní, která nereflektovala na změny v Občanském zákoníku, nedoslo k návrhu na změny ve spolkovém rejstříku (název, výbor, atd.), nedělala učetnictví, chybí platné revize.

Odpovědnost předsedy spolku

Dobrý den, mám dotaz, který je směřován k odpovědnosti statutárního zástupce spolku, tedy v našem případě předsedy.

stanovy

máme provedenou změnu stanov podle NOZ (schváleno , podáno na rejstřík), nyní nově zvolený výbor sám o sobě inicioval sepsání nových stanov aniž k tomu dostal pokyn (úkol z usnesení) od nejvyššího orgánu.

Občanství jednatele spolku

Dobrý den, musí být jednatel spolku registrovaného v ČR občanem ČR nebo české občanství není podmínkou? Děkuji za informaci.

Způsob jednání

Dobrý den, nedávno jsme založili spolek. Jako statutární orgán byl zvolen 5členný výbor v čele s předsedou.

odstoupení předsedy spolku

Dobrý den,

chci odstoupit z funkce předsedy spolku a zárověň i ukončit členství ve spolku.

Jak a komu poslat oznámení, stačí místopředsedovi spolku nebo celému výboru? Jak postupovat s předáním dokladů, smluv a povinností.

Odvolání předsedy spolku

Dobrý den,
usnesením členské schůze jsme odvolali předsedy z jeho funkce. Následně jsme jej vyloučili ze spolku jako člena. Tento postup v souladu s našimi stanovami.

Střet zájmu

Dobrý den,
byl řádně zvolený předseda spolku a mimo jiné také pokladník, který je jeho syn.
Nejedná se prosím o střet zájmů?
Děkuji za odpověď.
L. Buchta

rezignace předsedy spolku

Dobrý den, náš předseda chce rezignovat, již min. 1/2 roku nic nedělá a nekomunikuje. Na blížící se Valné hromadě bude probíhat nová volba předsedy.

rezignace predsedy spolku

V pripade ze rezignuje predseda spolku, ktery ma ve vyboru zastupce, tedy mistopredsedu, a statutarni organ je cely vybor, musi predseda take vykonavat svou funkci jeste dva mesice nebo muze rovnou prejit na jeho pozici mistopredseda?

Funkční období výboru spolku

Dobrý den, funkční období výboru spolku a jednoho člena kontrolní komise skončilo v říjnu 2017, ale nové volby dosud neproběhly. Členská schůze je naplánována až na červen 2018. Jaká práva má statutární orgán - výbor- bez mandátu?

Malá členská základna

Pokud má spolek členskou základnu o sedmi členech - jaké mají být orgány spolku? Stačí předseda a místopředseda, nemusí být výbor?

Vícečlenný individuální statutární orgán

Dobrý den, lze u spolku ustanovit "vícečlenný" individuální statutární orgán? Podobně jako je tomu u 's.r.o.', kde může být více jednatelů. V OZ to není přímo zakázáno nebo jsem to přehlédl.

Odpovědnost nového předsedy spolku

Dobrý den, na výroční členské schůzi jsem byl zvolen novým Předsedou spolku. Budeme podávat návrh na změnu stanov do spolkového rejstříku (změna statutárního orgánu a změna sídla spolku). Jak je to s odpovědností za účetnictví a finance spolku?

Nejvyšší a staturání orgán je předseda

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat ohledně správnosti stanov našeho nově vznikajícího sportovního klubu.

1) Chceme mít ve stanovách uvedeno, že je nejvyšším a statutárním orgánem pouze předseda, jakožto jednotlivec. Je to možné?

zápis změny člena výboru Spolku

Dobrý den,

prosím o radu, jak postupovat při změně člena výboru Spolku. Členové Spolku zvolili nadpoloviční většinou nového pokladníka a není mi jasné jak tuto změnu zadat do rejstříku.

Rezignace na funkce

Dobrý den,
prosím, pokud pošlu písemně spolku prohlášení o odstoupení z funkce člena výboru spolku a rezignaci na funkci pokladníka, musím dát svůj podpis ověřit ?
Děkuji - František Mach

Druhý statutární zástupce spolku

Dobrý den, prosím Vás, založila jsem začátkem roku 2017 spolek, kde jsem byla ustanovena já jako předseda a jediný statutární zástupce spolku.

Může mít Spolek pouze předsedu?

Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné mít ve Stanovách uvedeno, že Spolek má pouze Předsedu a členskou základnu? Tj. aby se jednalo o Spolek, kde je statutárním a nejvyšším orgánem Předseda (bez jakéhokoliv výboru)?

Děkuji.

Statutar ve dvou organizacich - 1 clovek

Dobry den, chtela bych se optat, zda muze byt jeden clovek statutarnim organem ve dvou ruznych organizacich? Predem Vam velmi dekuji za odpoved. Nemuzu nikde dohledat. S pozdravem Razkova M.

Dvojí funkce předseda a pokladník - z.s.

Dobrý den, naše paní pokladní odmítla vypisovat výdajové pokladní doklady. Po domluvě, že je to dané zákonem a musí to být, přinesla pokladnu předsedkyni - ať si to dělá sama.

jaké může mít další funkce ve spolku jeho zakladatel

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli zakladatel spolku, který je zároveň jeden ze členů členské schůze, což je nejvyšší orgán spolku, může být ještě také zaměstancem spolku a vykonávat funkci výkonného ředitele? Děkuji.

Změna příjmení v rejstříku

Jsem ředitelka MŠ a nastane u mě změna v PŘÍJMENÍ! Zastupuji MŠ - příspěvkovou organizaci, jsem statutární orgán a chtěla bych vědět, co všechno musím změnit ( zápis do obch.rejstříku?...aj.) . Děkuji. I.T.

Dočasné odstoupení z funkce

Dobrý den, jak řešit dočasné odstoupení z funkce předsedy? Umožňuje toto OZ. Pokud jsou osobní, nebo zdravotní důvody.
Děkuji

kooptace

Zdravím, prosím o radu. Máme pobočný spolek a jednočlenný statutární orgán – předsedu, dle stanov. který jediný jedná za spolek.

Je nutné zapsat změnu místopředsedy do rejstříku?

Dobry den, z výkonného výboru našeho spolku odchází místopředseda k 1. 3. 2017. Na výroční schůzi zvolíme nového místopředsedu. Je potřeba, aby nový člen výkonného výboru byl nově zapsán do rejstříku ? Nebo stačí zápis z členské schůze spolku.

Nedostatek členů správní rady zapsaného spolku

Dobrý den, jsme zapsaný spolek, který má správní radu o 3 členech, valnou hromadu, která volí správní radu, pak tvoří 4 členové. Bohužel došlo k názorovému rozkolu a do správní rady byl tak odhlasován pouze 1 člen.

Kdo je statutární orgán ústavu?

Statutární orgán v NNO je pouze ředitel popř. osoba s obdobným označením organizace neziskového sektoru např. výkonný ředitel, obchodní ředitel, technický ředitel atd., nebo i členové správní rady jsou statutární orgánem.

odstoupení z funkce předsedy NO

Dobrý den, jsem místopředsedkyní zapsaného spolku, předsedkyně mi předložila písemné "odstoupení z funkce předsedkyně, jež zanikne dne 31. 12. 2016.

funkční období

Dobrý den,
Na jaké funkční odobí se volí Výkonný výbor spolku? Je to opravdu na 5 let? Přebírali jsme agendu po muinulém vedení klubu. Lze zjistit od kdy je nynější výbor ve funkci?
Děkuji
Š.Spiková

Změna spolku - způsob ujednání

Dobrý den, před cca měsícem jsme z důvodů podání grantu založili na rychlo spolek Czech illustrators. Založení spolku jsem dělala podle vzoru jiného spolku a pořádně jsem všem položkám nerozumněla.

Zpronevěra

Jaká je trestni odpovědnost spravni rady spolu, když způsobí škodu většiho rozsahu přímo zaměstnanec spolku. (Zpronevěři penize)

Jednání spolku

Dobrý den, ve stanovách našeho spolku statutární orgán jedná následujícím způsobem: "Všichni členové tvoří jednotný statutární orgán, řídící chod sdružení mezi zasedáními Správní rady.

Odstoupení předsedy spolku

Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Jsem předseda spolku, sídlo spolku je zapsané na moje trvalé bydliště a živnostenský list, který máme na spolek, tak tamjsem také garantem z oboru.

Souběh funkcí předsedy spolku

Dobrý den,
může být předseda spolku zabývající se sportovní činností zároveň zaměstnanec - sportovní intstruktor? Kdo podepisuje pracovní smlouvu popř. DPP? On sám sobě?

Předseda ve více spolcích?

Dobrý den,

chci se zeptat, jestli je možné být předsedou ve více spolcích. Konkrétně se jedná o dva spolky, oba se týkají organizování volného času dětí, avšak v jiných sportovních odvětvích.

Díky.

Funkční období

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jako obc.sdr. jsme vznikli v roce 2013. Poté v září roku 2014 jsme přešli na spolek. Máme (předseda,jednatel a pokladník) ve stanovách 5-leté funkční období.

Statutární orgán občan SK

Dobrý den, může být čenem statutárního orgánu zapsaného spolku občan Slovenské republiky...? Děkuji za odpověď.

Práva jednatele spolku

Dobrý den, potřebovala bych zjistit, jaká práva má jednatel spolku. 
Jsme tři jednatelé a jeden z nás má zatím absolutní právo nahlížet do účtu, dávat platební příkazy aj...Mám z toho obavu. Děkuji a prosím o odpověď. Eva Jouklová

Předseda a místopředseda

Dobrý den,

náš spolek řídí předseda (individuální statutární orgán), chceme ale mít i místopředsedu, který může předsedu zastoupit. Stává se tím statutární orgán kolektivním? O výbor se dle mého názoru nejedná.

Můžeme rozdělit kompetence statutárního orgánu?

Dobrý den,
vytvářím nové stanovy a chtěla bych se zeptat jestli je možné, aby statutární orgán přenesl podpisová práva na jiné osoby např. každý viceprezident bude podepisovat listiny, které náleží do jeho působnosti??

Podoba statutárního orgánu spolku

Dobrý den, paní magistro Hájková,
Při vytváření našeho statutárního orgánu jsme se inspirovali Vaším níže uvedeným textem pod jedním z dotazů. Odeslali jsme návrh změny na krajský soud společně s novými stanovami.

Struktura Spolku

Dobrý den,

v nejbližší době plánujeme založit tzv. Zapsaný Spolek. Budeme mít pouze tři členy, přičemž v současné chvíli máme organizační strukturu Spolku nastavenou následujícím způsobem:

Odstoupení předsedy oddílu ve spolku

Dobrý den naše TJ má různé oddíly a ty mají své výbory a předsedy. Náš předseda fotbalového oddílu odstoupil ze zdravotních důvodů. Je třeba okamžitě v oddíle volit předsedy i když oddíl právní subjektivitu a podléhá VV TJ.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz