Souběh funkcí předsedy spolku

Dobrý den,
může být předseda spolku zabývající se sportovní činností zároveň zaměstnanec - sportovní intstruktor? Kdo podepisuje pracovní smlouvu popř. DPP? On sám sobě?
A je možné, aby předseda spolku, který má zároveň živnost na sportovního instruktora fakturoval svou práci instruktora spolku?
Děkuji moc za odpověď,
Nováková

— L. Nováková

Odpověď:

Zastáváme názor, že předseda spolku může být spolkem zaměstnán pouze v takovém rozsahu, aby náplň jeho práce nebyla shodná (nepřekrývala se) s činností, kterou vykonává pro spolek jako člen statutárního orgánu. Pracovní smlouva bude podepsána tím, kdo je oprávněn dle stanov spolku jednat za spolek, a pokud je touto osobou předseda, pak jím samotným (v takovém případě je ale třeba, aby pracovní smlouvu schválil příslušný orgán spolku a doporučujeme nechat podpisy na pracovní smlouvě ověřit). Další možností je, aby předseda vykonával činnost sportovního instruktora na základě smlouvy o příkazu a nikoliv pracovní smlouvy či DPP, ohledně schválení smlouvy a podpisu smlouvy však platí stejně shora uvedené.

Předseda spolku jako OSVČ může vyúčtovat spolku poskytnuté služby/práci/zboží. Je třeba dbát na to, aby byla činnost podložená smlouvou, v níž budou sjednané podmínky činnosti tak, aby šlo o obvyklé podmínky (i cenové) v porovnání s podmínkami smlouvy, kterou by spolek uzavřel s 3. osobou (myslím, že podmínky výhodnější pro spolek by nebyl problém obhájit). Vše by mělo být podloženo stanovami, popř. na základě stanov rozhodnutím příslušného orgánu spolku (např. rozhodnutím o výši odměny vyplácené sportovním instruktorům, kteří vykonávají činnost pro spolek).
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 1. 2018

Komentář

Dobrý den,
co znamená smlouva o příkazu pro sportovního instruktora jako pro fyzickou osobu, který je i předsedou spolku? Spolek bude mít tyto vyplacené peníze v nákladech. A co fyzická osoba? Musí být OSVČ a tyto přijaté peníze vykazovat ve svém daňovém přiznání?
Jaká je jiná možnost odměny za sportovního instruktora a současně i předsedu spolku, než DPP či pracovní smlouva?
Děkuji za odpověď
Františka Ludvíková, účetní

Františka Ludvíková (neověřeno)

Dobrý den,

obecně platí, že fyzická osoba by pro svou činnost měla mít příslušné živnostenské oprávnění. Nicméně výše popsaný případ může spadat do kategorie tzv. příležitostného příjmu. Pokud takový příjem splní kritéria – není pravidelný, nedosahuje limitu, není podnikáním atd., tak oprávnění nemusí být třeba, stejně jako nemusí být podáváno daňové přiznání. K tomuto více například zde: https://www.finance.cz/zpravy/finance/465988-jak-zdanit-prilezitostny-prijem/ Pokud příjem nesplňuje parametry příležitostného příjmu bude muset být v souladu s účetními předpisy uveden v daňovém přiznání. Doporučujeme obrátit se na odborníka z řad účetních případně přímo na příslušný živnostenský úřad a vše nastavit pro konkrétní případ popsaný v dotazu.

Jak bylo nastíněno již v odpovědi na předchozí dotaz, odměna sportovního instruktoru může plynout z příkazní smlouvy, DPP, pracovní smlouvy, případně z odvozených smluvních typů. To však nic nemění na účetní podstatě uvedené výše – odměna je nákladem spolku a příjmem fyzické osoby, která tuto odměnu inkasuje.

AK Mgr. Alena Hájková

Dobrý den,
z odpovědi na otázku o souběhu funkcí mi vyvstávají doplňující otázky. Můžete, prosím, objasnit?:
1) Předseda-OSVČ zahrne příjem fakturovaný spolku do svého daňového přiznání k podnikatelské činnosti?
2) Vyplacená částka je pro spolek daňovým nákladem?
3) Spolek nemusí vést mzdovou agendu, a přihlašovat se na FÚ, SSZ, ZP, pojistit se u Kooperativy?
4) Totéž lze uplatnit i u dalších externích instruktorů se stejnými (ne)důsledky vůči FÚ,.....?
5) Uzavře-li se s předsedou smlouva o výkonu funkce, jde o smlouvu příkazní?
6) Jsou u smlouvy o výkonu funkce předsedy konsekvence jako u smluv zaměstnaneckých, DPP, DPČ?
7) Jak by měl předseda-OSVČ postupovat u daňového přiznání, v případě, že bude smlouva o výkonu funkce mít povahu smlouvy zaměstnanecké (příjmy z funkčních požitků) a nikoliv příkazní? Jako zaměstnanec s vedlejší samostatně výdělečnou činností, nebo jako OSVČ s vedlejšími příjmy ze závislé činnosti?
Děkuji předem za odpovědi

Petr Horský (neověřeno)

Dobrý den,

Ad 5): Smlouva o výkonu funkce je typem smlouvy příkazní.

Ad 7): Smlouva o výkonu funkce nemůže mít povahu smlouvy zaměstnanecké (pracovní). Je vždy smlouvou příkazního typu, protože statutární orgán nemůže být ve vztahu ke spolku v podřízeném postavení zaměstnance.

Ostatní položené dotazy doporučujeme konzultovat s odborníkem v oblasti účetnictví, touto agendou se podrobně nezabýváme.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz