rezignace předsedy spolku

Postup při rezignaci předsedy spolku.

— Petr Kratochvíl - statutární zástupce, nezávislý sportovní klub SPORTOVNÍ CHŮZE PRAHA z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
předpokládáme, že „rezignací“ je třeba rozumět odstoupení předsedy spolku z funkce prohlášením došlým spolku a dále předpokládáme, že předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku (je tedy jediným členem statutárního orgánu). Bez dalšího upřesnění věci a s uplatněním uvedených výchozích předpokladů lze uvést, že od doručení „rezignace“ spolku běží dvouměsíční doba do zániku funkce předsedy spolku. Po celou tuto dobu je předseda povinen svou funkci bezezbytku vykonávat. Spolek má pak tuto dobu na to, aby ustanovil nového předsedu.
Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 15. 8. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz