odstoupení členů výboru zapsaného spolku

Dobrý den,

prosím o odpověď na následující dotaz, vztahující se k problematice odstoupení z výboru zapsaného spolku

Zapsaný spolek má ve výboru celkem 3 členy, jiný statutární orgán ve Spolku není. Všichni členové výboru doručí Spolku Oznámení o odstoupení z funkce, jehož doručení si vlastně sami sobě navzájem potvrdí. Jejich funkce zanikne 2 měsíce po dni doručení Oznámení Spolku.
Během této doby jsou povinni vykonávat i nadále svou funkci, svolají Členskou schůzi za účelem zvolení členů nového výboru, nikdo se však nepřihlásí ani na řádné schůzi ani na mimořádné schůzi svolané následně. Tzn. po uplynutí dvouměsíční lhůty bude Spolek bez řádných členů výboru, a tedy bez funkčního statutárního orgánu.

Kdo za Spolek v této situaci nadále jedná a plní funkci statutárního orgánu ?
Komu předají odstupující členové výboru své funkce ( dokumentaci, práva k bankovním účtům apod. )
Vymaže v této situaci Spolkový rejstřík poslední osoby jednající ve Výboru ze své evidence jako statutární orgány ?
Existuje nadále nějaká zodpovědnost posledních členů výboru za to, že si Členská schůze nezvolila nové členy výboru ?

Aktuální verze stanov Spolku tuto situaci nijak neřeší.

Předem děkuji za odpověď

— Lukáš Hudec, zapsaný spolek

Odpověď:

Dobrý den,
odstoupit z funkce člena statutárního orgánu možné je. Jak správně uvádíte, po dobu dvou měsíců od doručení prohlášení o odstoupení, jsou tito členové povinni své funkce vykonávat. Nicméně ve shora naznačené situaci, kdy nikdo nechce vykonávat funkce v orgánech spolku, by stávající vedení mělo nechat nejvyšší orgán spolku rozhodnout o zrušení spolku a jmenovat likvidátora. Opačný postup by mohl být později vyhodnocen jako postup v rozporu s péčí řádného hospodáře. Obecně nikdo nemůže být nucen vykonávat funkci, kterou vykonávat nechce, nicméně toto nezbavuje danou osobu povinností, které jí z této funkce plynou. V tomto případě dovést nefungující spolek ke zrušení a likvidaci.

AK Mgr. Alena Hájková

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz