majetek spolku

Dobrý den,
jako zapsaný spolek jsme koupili automobil, který slouží pro činnosti spojené s fungováním spolku (pořádáme dětské tábory a auto používáme jako táborové - nákupy potravin ...)
Jak je to s majetkem spolku. Musíme ho někde evidovat, nebo stačí, že je majitelem auto spolek?
Děkuji za odpověď.

— Darina Černá

Odpověď:

Dobrý den,

v současné době je na účetní jednotce, jak vysokou si určí částku, od které eviduje majetek jako Dlouhodobý hmotný majetek nebo Drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Do konce roku 2002 se do Drobného dlouhodobého hmotného majetku účtovaly hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Jako Dlouhodobý hmotný majetek pak od 40 000 Kč výše. Může to pro vás být vodítko, jak si vnitřní směrnicí upravit částky, od kterých budete dlouhodobý majetek evidovat.
Podle legislativy o účetnictví by měl být respektován princip významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Eva Beránková

Poslední revize: 7. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz