lhůty pro odpověď, práva členů spolku

Lze sdělit nějaké lhůty pro odpověď (vyřízení žádosti) vedení spolku na žádost člena spolku (obtěžující notorický stěžovatel). Lhůty pro spolky jsem nikde nenašel! Také jak se postavit k žádosti člena spolku o předání fotokopií všech účetních dokladů spolku pět let zpětně (tak chápe právo nahlížet do dokladů spolku)!

— Pavel BERNAD Ing., ČZS

Odpověď:

Dobrý den,

pokud stanovy spolku neupravují lhůty pro odpovědi na uvedené podněty, nejsou lhůty k vyřízení stanoveny. Zákon tuto problematiku neřeší, je to čistě vnitro spolková záležitost. Lze dovodit, že tato odpověď by měla přijít bezodkladně, s ohledem na složitost zpracování žádosti, tak, aby bylo naplněno právo účasti člena na dění ve spolku. Například týká – li se žádost blížícího se zasedání nejvyššího orgánu spolku, je žádoucí, aby byla vyřízena před konáním tohoto zasedání, neboť pozdější odpověď by spolehlivě zmařila žadatelovu snahu o získání informace. Konkrétní lhůty ale mohou být určeny pouze stanovami.
Pokud stanovy upravují právo členů nahlížet do dokladů spolku (obvykle náleží toto oprávnění spíše členům kontrolního orgánu spolku) bude třeba toto oprávnění naplnit. To však nutně neznamená povinnost předávat či poskytovat fotokopie těchto dokumentů. Naprosto dostatečné je zpřístupnění těchto dokumentů v sídle spolku k prostudování za stálé přítomnosti některého člena vedení spolku.
Jste – li nuceni se potýkat s notorickým stěžovatelem, mohlo by pomoci vhodným způsobem změnit ta ustanovení stanov, která tomuto stěžovatelství nahrávají, například právo nahlížet do dokumentů spolku svěřit pouze členům kontrolního orgánu apod.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 20. 2. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz