náboženská činnost spolku

Dobrý den, prosím, je možné aby z.s. provozoval náboženskou činnost?

— David Rafael, Moravští bratři z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

z dotazu není patrné, jakou náboženskou činnost má tazatel na mysli. Bez upřesnění není možné zamýšlenou činnost posoudit.

Obecně lze říci, že církve a náboženské společnosti registrované v České republice dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech se stávají z hlediska práva právnickými osobami speciálního typu a mohou pak zřizovat a nechat si zaevidovat další právnické osoby podle téhož zákona. Takto registrované právnické osoby mohou vykonávat některé zákonem předpokládané činnosti, které právnické osoby bez této registrace provádět nemohou. Namátkou: vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu; pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova; konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu; zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu atd.

Neregistrované církve a náboženské společnosti mohou na základě sdružovacího práva a dalších lidských práv svých členů působit také, a to buď jako jiný typ právnické osoby (například jako spolek) nebo neformálně bez společné právní subjektivity. Mohou takto provozovat řadu činností, které by se daly obecně označit za náboženské, a přesto nepodléhají žádnému speciálnímu povolení.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 18. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz