Kdo má odpovědnosti za děti v dětském klubu?

Dobrý den,

jsem koordinátorkou lesního klubu pro děti - typu neoficiální lesní školka - a prosím, jestli byste mi neporadila s oříškem, který se snažíme rozlousknout. Týká se odpovědnosti za děti v lesním klubu během dní jeho provozu. Kdo má, během dní provozu klubu, odpovědnost za děti (a za to, kdyby se někomu něco stalo či někdo někomu něco udělal)? Chceme, aby to byli průvodci - že když někde nechají ležet sekeru, je to jejich volba a odpovědnost i za následky, které mohou nastat. Ale když pátrám po informacích, jestli tomuhle přání není nadřazený nějaký zákon apod., nenacházím. Znejistěla jsem, jestli za to automaticky není odpovědná celá organizace (a její odpovědní lidé - jsme spolek složený ze 3 členů "výkonného týmu"), či, jestli není třeba odpovědnost na straně průvodců ošetřit jasnou formulací v pracovní smlouvě s nimi apod.? Či s tím zacházet rovnou ve stanovách spolku? Pojištění odpovědnosti u pojišťovny máme, ale to je předpokládám jen finanční, ne trestní... A nebo je to tak, že trestní odpovědnost nastupuje až v momentě, kdy NĚKDO (rodič poškozeného) podá trestní oznámení, a předtím se řeší jenom finanční vyrovnávání?

 Snad je můj dotaz srozumitelný, děkuji za každou informaci.

 S pozdravem

 Michaela Rychtecká

— Michaela Rychtecká, Pod Holednou Jundrov, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

v této souvislosti doporučujeme nahlédnout v sekci poradna, na již zodpovězené dotazy, a jelikož se některé otázky z této problematiky mohou protínat s okruhem dětských táborů, tak také manuál pro pořadatele dětských táborů http://poradna.crdm.cz/tabory

V nejobecnější rovině lze říci, že odpovědnost za děti v době provozu lesního klubu přebírá průvodce, pracovník či jiná pověřená osoba, která má děti v daný okamžik „na starost“. Nicméně při stanovení odpovědnosti v uvedených a jiných případech „kdy se něco stane“ je nutno postupovat dle obecné úpravy odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu v občanském zákoníku. Tedy zkoumat zda újma vznikla, kdo ji zavinil a kdo je za ni tedy případně odpovědný. Je otázkou, kdo by v uvedených případech nesl odpovědnost, zda sama pověřená osoba či by se dala dovodit I odpovědnost spolku. Jednotliví členové spolku neručí za dluhy spolku, tedy členové spolku včetně volených členů orgánů nebudou bez dalšího ze svého majetku ručit za závazky spolku při způsobení újmy, ale v konkrétním případě bude záležet na zavinění vzniku škody/újmy – tedy kdo konkrétně svým jednáním nebo naopak svou nečinností zavinil vznik škody/újmy. Pokud by zavinění bylo shledáno, dotyčná osoba bude povinna vzniklou škodu/újmu nahradit. Takovou osobou může být jak člověk, tak právnická osoba.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 17. 7. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz