Odpovědnost výboru spolku za škodu

Dobrý den,

prosím o vysvětlení, do jaké míry zodpovídá náš spolek a jeho výbor za škodu, která vznikne v souvislosti s jeho činností. Pořádáme letní tábor pro děti a různé další akce během roku.

Nemám na mysli odpovědnost za hospodaření (formulace o řádném hospodaření), ale například za úraz nebo úmrtí dítěte, které by bylo prisouzeno za vinu jeho dozoru pověřeného spolkem nebo majetková újma, pokud by došlo například při táboráku k nezamernemu zapálení lesa. Zkrátka do jaké míry za škodu/odškodnění ručí fyzicti členové spolků svým osobním majetkem, resp. Výbor. Snad jsou mé příklady srozumitelné ve spojení s otázkou.

Diky moc.

— Martin Konrád

Odpověď:

Dobrý den,

v této souvislosti doporučujeme nahlédnout v sekci poradna na již zodpovězené dotazy a především pak na manuál pro pořadatele dětských táborů http://poradna.crdm.cz/tabory.

Při stanovení odpovědnosti v uvedených a jiných případech nutno postupovat dle obecné úpravy odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu v občanském zákoníku. Tedy zkoumat zda újma vznikla, kdo ji zavinil a kdo je za ni tedy případně odpovědný. Je otázkou, kdo by v uvedených případech nesl odpovědnost, zda sama pověřená osoba či by se dala dovodit I odpovědnost spolku. Jednotliví členové spolku neručí za dluhy spolku, tedy členové spolku včetně volených členů orgánů nebudou bez dalšího ze svého majetku ručit za závazky spolku při způsobení újmy, ale v konkrétním případě bude záležet na zavinění vzniku škody/újmy – tedy kdo konkrétně svým jednáním nebo naopak svou nečinností zavinil vznik škody/újmy. Pokud by zavinění bylo shledáno, dotyčná osoba bude povinna vzniklou škodu/újmu nahradit. Takovou osobou může být jak člověk, tak právnická osoba.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz