Status "neaktivní spolek" ve spolkovém rejstříku

Od 1. 6. 2021 vešla v platnost novela zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V § 125a se mj. píše:

(1) Spolek nebo pobočný spolek založený podle zákona upravujícího sdružování občanů, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku zapsány pouze údaje podle § 125 odst. 2, se považuje za neaktivní (dále jen „neaktivní spolek“).  

(3) Údaj o neaktivním spolku ze spolkového rejstříku rejstříkový soud vymaže, aniž by o tom vydával rozhodnutí,

  1. přizpůsobí-li spolek nebo pobočný spolek zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem,
  2. je-li do spolkového rejstříku zapsán vstup do likvidace spolku nebo pobočného spolku a údaje identifikující likvidátora, nebo
  3. je-li do spolkového rejstříku zapsáno zahájení insolvenčního řízení a údaje identifikující insolvenčního správce.

(5) Člen statutárního orgánu neaktivního spolku ručí za splnění povinnosti, která je obsahem závazku, z něhož je neaktivní spolek v důsledku jeho jednání zavázán.

 

Tzn. Spolek, který dosud neaktualizoval své údaje ve spolkovém rejstříku, ačkoliv tak měl učinit nejpozději do 1. 1. 2017 (viz článek zde), bude ve spolkovém rejstříku od 1. 6. 2021 figurovat jako „neaktivní spolek“.

Co a jak má spolek zapsat do spolkového rejstříku najdete v článku Zápis do rejstříku spolků a uložení ve sbírce listin.

 

Spolek, který je funkční, má členy a chce dále pokračovat ve své činnosti, musí dát vše do pořádku, aby mu byl zrušen status neaktivního spolku a mohl dál fungovat.

Tj. upraví si stanovy, tak aby odpovídaly požadavkům OZ (viz Stanovy spolku). Nechá zapsat povinné údaje do spolkového rejstříku a uloží povinné dokumenty do sbírky listin (viz Zápis do rejstříku spolků a uložení ve sbírce listin).

 

Spolek, který má sice stále členy, ale není funkční, nechce dál pokračovat ve své činnosti, musí provést likvidaci a spolek zrušit (viz článek Postup likvidace spolku).

 

Spolek, který je zcela nefunkční, nemá žádné členy, už fakticky neexistuje, by měl zrušit soud. Soud nařídí likvidaci, určí likvidátora a spolek zruší.

 

Informace:

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 

Eva Beránková

 

Sekretariát ČRDM 14. 5. 2021

Komentář

Jak zruším spolek? Aby nemuselo dojít k likvidaci?

Jaroslav Hampl (neověřeno)

Dobrý den,

spolek nelze zrušit bez likvidace. 

Eva Beránková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz