Spolek a živnostenský list

Dobrý den, jsme spolek, jehož hlavní činnost je dle stanov tato:

Článek III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) poskytování obecně prospěšných činností v oblasti podpory mladých rodin s dětmi
b) setkávání rodičů s dětmi do 7 let věku, předávání vlastních zkušeností a znalostí
c) umožnění navázání nových přátelství a známostí rodičům na rodičovské dovolené s jinými rodiči malých dětí a snížení tak jejich sociální izolace
d) poskytování zázemí matkám a otcům na rodičovské dovolené tak, aby mohli využít svůj čas i k zajištění ekonomických jistot pro rodinu
e) získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života
f) umožnění kontaktu dětí s vrstevníky a napomáhání jejich všestrannému rozvoji
g) hlídání a péče o děti rodičů, kteří se vrací do pracovního procesu
h) provozování dětských skupin
ch) zastupování zájmů rodičů a dětí, podpora rozvoje osobnosti dětí a respektování individuální a názorové odlišnosti
i) podpoření rozvoje pohybových, hygienických a ostatních dovedností dětí
j) organizace dětských oslav, oslav narozenin, dne dětí, tematických výletů, zajištění sportovních, kulturních, vzdělávacích a výchovných akcí
k) pořádání tematicky zaměřených přednášek týkajících se konkrétních zájmů rodičů jako je výchova dětí, logopedie, první pomoc pro kojence a batolata, vztahy v rodině, zdravý životní styl
l) spolupráce s jinými mateřskými centry a organizacemi

Provozujeme klubík, školičku (bez registrace na Ministerstvu školství) a dětskou skupinu.

Nyní k nám do školičky přišla kontrola ze živnostenského úřadu (na podnět od úřednice z hygieny, která u nás byla před časem) a obviňují nás, že nemáme živnostenský list - hostinskou činnost, který prý musíme mít, když dětem poskytujeme stravu. Pátrala jsem na webu a žádné soukromé předškolní zařízení, i když třeba provozuje školku jako živnostník, tento ŽL nemá. Můžete nám poradit, jak se můžeme bránit.

Děkuji
Tereza Staňková

— Iveta Tillová, MAYA - DĚTSKÝ KLUB z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

obdobnou situaci jsme již řešili http://poradna.crdm.cz/primestske-tabory/svaciny-na-primestskem-tabore-…. Opět radíme postupovat dle pokynů živnostenského úřadu, byť výklad "provozování hostinské činnosti" může být sporný a na váš případ nepřiléhavý. Z vašeho dotazu není patrné jakou stravu dětem poskytujete. V předchozím dotazu se jednalo jen o přípravu svačin a už i na tuto činnost živnostenský úřad příslušné oprávnění žádal. V praxi bude jistě snadnější úřadu vyhovět (pro vás co nejpřijatelnějším způsobem), než přít se s živnostenským úřadem o výklad zákona a riskovat finanční postih.

David B., AK Alena Hájková

Poslední revize: 16. 12. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz