Hlas rozhodující na Členské schůzi u člena Kontrolní komise

Dobrý den, Kontrolní komise je nezávislý orgán spolku. Většinou se ve stanovách uvádí, že její členové nesmí být souběžně členem jakéhokoliv jiného orgánu Spolku, ale orgánem spolku je myšlena i členská schůze. Dotaz zní - mohou mít členové kontrolní komise v rámci Členské schůze hlas rozhodující (volit, schvalovat...) nebo pouze poradní? Pokud je např. ve stanovách pouze uvedeno, že člen KK nesmí být zároveň členem Výkonného výboru (=statutární orgán), bere se to automaticky tak, že v rámci členské schůze má právo jako běžný člen s hlasem rozhodujícím?

— Pavla Cihlová, spolek vznikající

Odpověď:

Dobrý den, 

ustanovení má omezovat členství v jiných orgánech, na jejichž činnosti kontrolní komise provádí kontrolu. Z logiky věci není problém mezi členstvím v Členské schůzi a Kontrolní komisi. Je však nutné vycházet z úpravy stanov nebo jiného předpisu ve spolku týkající se práv a povinností členů, popř. členů orgánů.

Pokud stanovy nebo jiný interní předpis neupravuje práva členů jinak.

Dle toho co uvádíte, je možné aby byl hlas člena kontrolní komise uznán. Nic jako rozhodující hlas právo nezná. Žádný hlas není první ani poslední.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 16. 1. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz