Zapsaný spolek je vlastníkem s.r.o. a evidence skutečných majitelů

Dobrý den, náš zapsaný spolek je vlastníkem společnosti s ručením omezeným. Spolek má v tuto chvíli 4 členy. Můj dotaz se dotýká problematiky prokazování skutečných majitelů (dle transpozice směrnice Rady č. 2015/849 a na to navazující novela zákona č. 253/2008)
Chápu správně, že je-li majitelem našeho s. r. o. spolek a ten je následně "vlastněn" členy spolku, pak jsou tito členové skutečnými vlastníky s.r.o.? Moje domněnka vychází ze skutečnosti, že ve formuláři určeném pro zápis skutečných majitelů, který poskytuje ISSM (www.justice.cz), je možno vyplnit pouze fyzické osoby.
Děkuji za informaci, Lea Oesterreicher

— Lea Oesterreicher, SIGNIFY production

Odpověď:

Dobrý den,

slovy zákona, konkrétně § 4 odst. 4., zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálně platném znění: „skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Skutečným majitelem je tedy vždy fyzická osoba, dle výše uvedené definice. Ve vašem případě tedy skutečně členové uvedeného spolku, a z nich pak ten (ti), kdo jsou členy statutárního orgánu spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 14. 2. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz