Musí spolek přijmout nového člena?

Je povinností spolku přijmout vždy nového člena? Podmínkou je věk a podána přihláška, přičemž členství vzniká schválením statutárním organem. Pokud ke schválení nedojde, členství nevznikne. Má právo se nepřijaty člen domáhat přijetí? A musí statutární orgán své rozhodnutí o neschválení nového členství odůvodnit?

— Michaela Fialova

Odpověď:

Dobrý den,
dle § 258 OZ má každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. Tedy i odmítnutý člen by měl na základě tohoto ustanovení právo domáhat se soudní ochrany. Platí, že spolek může rozhodnout o nepřijetí člena, například z důvodu, že jeho životní postoje jsou v rozporu s účelem a posláním spolku. Namátkou třeba pro rasistické smýšlení apod. Takové rozhodnutí by mělo být vždy řádně odůvodněno. Dále platí, že právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 14. 6. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz