Náležitosti členské přihlášky

Dobrý den,
v našem spolku "Členství vzniká přijetím písemné přihlášky na předepsaném tiskopise výborem Spolku." . Zajímá mě, jestli tento tiskopis má nějaké povinné náležitosti nebo stačí mít nadepsané "Přihláška", vyplněné nezbytné osobní údaje a dole podpis.
V některých vzorech přihlášek jsem viděl např. text "Podepsáním přihlášky prohlašuji že jsem si přečetl stanovy spolku a že s nimi souhlasím a tímto žádám o členství ve spolku"
Děkuji

— Luděk Šarman

Odpověď:

Dobrý den,
povinné náležitosti členské přihlášky stanoveny nejsou, nicméně jisté nutné minimum by tato přihláška vždy obsahovat měla – tedy především identifikační údaje přihlašující se osoby, údaje o spolku, datum, podpis a uvedení, že se jedná o přihlášku do spolku. Samozřejmě se do přihlášky dají zahrnout i jiné informace a prohlášení. Uvedené seznámení se stanovami spolku jistě není na škodu, zajistí informovanost nového člena o znění stanov spolku, ale na druhou stranu jeho neuvedení nepůsobí nezávaznost stanov pro člena, který se přihláškou uchází o členství ve spolku. Do přihlášky se také dá vtělit či učinit její součástí například souhlas se zpracováním osobních údajů přihlašující se osoby.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz