Hlasovací právo členů seniorů ve spolku

Dobrý den, jsem členem kontrolní a revizní komise spolku CMLT ČR a obrátil se na nás jeden s členu v kategorii senior, se stížnostmi, kdy nesouhlasí s odejmutím hlasovacích práv této skupině členů-seniorů v našich stanovách. Nemožnost hlasování teto skupině členů je dle jeho tvrzení diskriminační a v rozporu z ústavou ČR (LZPS). Naše stanovy, které odsouhlasila Valná hromada, tuto možnost nedávají a to přesto, že v jiném zůstávají jejich práva oproti řádnému členství stejná, stejně tak jejich členské povinnosti zůstávají stejná jako řádným členům, dokonce mohou být voleni do Rozhodčí komise (ale nemohou hlasovat ani sami o sobě) .Mají však výrazné finanční zvýhodnění ve formě snížení členského příspěvků. Jako člen kontrolní komise jsem si vědom, že největší váhu má jak si to většina členů na VH určí ve stanovách, zároveň si jsem ale vědom, že pokud některé ustanovení stanov spolku je v rozporu se zákony nebo případně dokonce ústavou ČR tak se k takovémuto nezakonému ustanovení tzv. nepřihlíží, což znamená, že je ve skutečnosti neplatné. Prosím tedy o Vaši odpověď, jak to vidíte z vašeho pohledu odborníků na danou problematiku spolku. Naše stanovy a obdrženou stížnost zasíláme v příloze. Předem děkuji.

— Martin Páral, CMLT ČR

Odpověď:

Dobrý den,
úprava hlasovacích práv a vnitřního nastavení spolku je v rukou spolku a povolaných orgánů. Zákon umožňuje existenci různých druhů členství spojených s různými hlasovacími právy. Takováto úprava je tedy možná. Členství ve spolku je dobrovolnou záležitostí, a pokud členové se směřováním či uspořádáním spolku nesouhlasí, mohou svou účast ve spolku kdykoli ukončit.
AK Mgr. Alena Hájková

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz