Omezení členství ve spolku

Dobrý den, 

v odpovědi  http://noz.crdm.cz/dotaz/168-diskriminace-zakaz-clenstvi-ve-vice-klubech jste napsali "Obecně ale může být omezen vznik členství ve spolku jen na určitou skupinu lidí. Záleží na zakladatelích spolku (při vzniku spolku), popř. na orgánu spolku, který je oprávněný určovat obsah stanov."

Pracujeme na stanovách spolku "rodičů a přátel školy" a někteří členové mají obavy, že omezení členství pouze na rodiče dětí navštěvujících školu, případné automatické ukončení členství, pokud dítě školu absolvuje nebo z ní odejde, by bylo diskriminační.

Prosím, jestli byste mohli doložit, nejlépe odkazem na příslušný paragraf zákona, nebo něco podobně přesvědčujícího, že takovéto omezení je možné. Z vašeho citovaného tvrzení to vyplývá, o co se však právně opírá?

Děkuji a zdravím.

— Jan Žídek

Odpověď:

Dobrý den,
jde do jisté míry o věc teorie spolčování a výkladu.
Mám-li se pokusit nalézt oporuv zákonných ustanoveních, pak možnost "omezení" členství ve spolku jen na určitou skupinu lidí, nalézám v podstatě spolku jako takového a chcete-li odkaz na ustanovení NOZ, pak asi nejlépe § 214 odst. 1 část věty první "vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek". Jestliže někdo není veden společným zájmem, není důvod, aby byl členem spolku, je tedy možné omezit členství ve spolku na ty, kdo jsou vedeni společným zájmem.
Vnitřní poměry spolku jsou čistě věcí členů spolku - to je vyjádřeno slovem "samosprávný", které je dále ve stejné větě téhož ustanovení. Možnost omezit vznik členství ve spolku bych pak odůvodnila i tím, že spolek je "dobrovolný" - což podle mého názoru znamená nejen to, že nikdo nemůže být nucen do spolku vstoupit, ale také to, že nelze nikoho nutit, aby se spolčoval s jinými. Jestliže tedy zakladatelé, nebo stávající členové nechtějí, aby členem spolku byl někdo, kdo nesplňuje určité podmínky, mají právo to stanovami upravit.
Zánik členství z důvodu absolvování školy nebo ukončení studia z jiného důvodu je podle mého názoru také bez problémů (viz. § 237 - "nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách"). Jen se snažte upravit to ve stanovách tak, aby to bylo lidsky přijatelné - např. platí-li se členský příspěvek v září a dítě odejde ze školy v listopadu - nastavte ve stanovách, že členství zanikne s koncem listopadu a rodiči dítěte se vrátí poměrná část členského příspěvku; a aby to bylo přijatelné i pro spolek, můžete dále stanovit, že pokud členství z tohoto důvodu zanikne po pololetí, na vrácení části členského příspěvku už není nárok apod. Dohodnout lze cokoliv, je třeba si s tím pohrát.
Berte to tak, že stanovy jsou vlastně smlouva mezi členy spolku, která je závazná pro všechny, kdo se členy spolku stanou nebo chtějí stát.
Zákon nestanoví, že spolek má povinnost přijmout za člena kohokoliv. Jestliže taková povinnost není zákonem uložena, pak neexistuje a spolek může vymezit podmínky pro to, kdo se může stát jeho členem.
Omezení možnosti stát se členem spolku je svou podstatou jednoznačně diskriminační, ale tato diskriminace je do určité míry odůvodnitelná zájmem k jehož uspokojování se členové spolku spolčili. Nebála bych se toho tedy.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz