Lze členovi spolku bez důvodu ukončit členství?

Lze členovi spolku ukončit respektive neumožnit prodloužení smlouvy členství bez důvodu a jaká je možnost se proti tomu bránit. Děkuji moc za odpověd. Šulek

— Arpád Šulek

Odpověď:

Dobrý den,
možnosti a důvody vyloučení člena ze spolku je třeba hledat v prvé řadě ve stanovách spolku. Pokud stanovy v tomto ohledu mlčí, platí dle § 239 občanského zákoníku, že „Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.“ Vyloučení bez udání důvodu by tedy nemělo obstát, ledaže by stanovy takový postup umožňovaly. Vyloučený člen se může, dle § 241 obrátit na kontrolní orgán spolku „člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise, ledaže stanovy určí jiný orgán. Příslušný orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.“ Pokud spolek kontrolním orgánem nedisponuje nebo člen s rozhodnutím tohoto orgánu nesouhlasí, může se obrátit ve stanovené propadné lhůtě na soud: „Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.“
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 17. 7. 2017

Komentář

Dobrý den, v návaznosti na předešlou odpověd ohledně ukončení členství jsem nabyl dojmu, že ukončit členství bez udání důvodu je možné pouze tehdy, pokud to umožňují stanovy. Je tomu tak a jaké má takto vyloučený člen v tomto případě opravné prostředky, jestli tedy vůbec nějaké má? Děkuji za odpověď a s Pozdravem Josef Švarc

Josef Švarc (neověřeno)

Dobrý den,

ano, ukončení členství bez udání důvodu je možné pouze pokud to stanovy umožňují, jinak se uplatní zákonný postup tak, jak bylo naznačeno v odpovědi výše. Možnost přezkumu u kontrolního orgánu spolku (pokud takový orgán stanovy zakotvují) a případné právo na soudní přezkum zůstává zachováno. Tedy i takto vyloučený člen se může obrátit s argumenty proti svému vyloučení na příslušný soud.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz