Provedení změn zápisu ve spolkovém rejstříku - shrnutí praktických informací

1. 1. 2016 se blíží... Nezapomněli jste, že vaše organizace má za necelý měsíc - tedy do 1. 1. 2016 - změnit svůj název podle požadavků nového občanského zákoníku (dále jen OZ)?

To se týká zejména bývalých občanských sdružení, která se účinností OZ stala spolky.

— Beránková

Odpověď:

Pokud Vás změna názvu teprve čeká, můžete si stáhnout přiložený podrobný materiál, jak na to.

Pokud již máte hotovo, můžete si zkontrolovat, jestli jste již učinili vše, co požaduje OZ...

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:

  • do dvou let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2016 – přizpůsobit svůj název požadavkům OZ
  • do tří let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2017 – přizpůsobit stanovy požadavkům OZ a doručit je rejstříkovému soudu.

Podrobný návod, jak tyto povinnosti nejlépe splnit, najdete v obsáhlém textu Provedení změn zápisu ve spolkovém rejstříku – shrnutí praktických informací, který pro Vás připravila Mgr. Alena Hájková.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz