Změna názvu spolku a změna stanov

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o konzultaci. Jsme občanské sdružení (tj. podle zákona do 31.12.2013) a v názvu máme obsaženou zkratku "o.s.". Vzhledem k platnosti NOZ jsme upravili stanovy a nyní je plánujeme předat Krajskému soudu. Narazil jsem na nově vzniklý rejstřík spolků a povinnost uvádět změny elektronicky. Pochopil jsem správně, že pokud měníme název z "o.s." na "z.s." vlivem nové právní úpravy, jsme povinni za tuto "bagatelní" změnu hradit příslušný poplatek? Druhý dotaz se týká případné likvidace spolku. Pokud se spolek dohodne na zániku, oznámí to příslušnému soudu (zaplatí za výmaz), vyrovná případné závazky věřitelům a podá přiznání k FÚ. Lze finanční zůstatek poté rozdělit mezi členy spolku? 

Děkuji za informace a přeji hezké dny.

S pozdravem

Jan Nelhübel

— Jan Nelhübel, spolek

Odpověď:

Dobrý den,

je bohužel pravda, že i za tuto jednoduchou změnu názvu musíte zatím zaplatit poplatek za návrh na zápis změny údajů ve spolkovém rejstříku (1000,- Kč). Na zápis změny máte čas do 1. 1. 2016, v podstatě byste tedy mohli ještě počkat, jestli se podaří prosadit osvobození spolků od poplatku za zápis změn (zatím to vypadá, že by se to podařit mohlo, a od podzimu už by zápisy mohly být bez poplatku).

K druhému dotazu:

Pokud Vaše členská schůze rozhodne o zrušení spolku s likvidací, v rámci likvidace by měly být vypořádány veškeré závazky vůči věřitelům, a to včetně členů spolku (pokud např. poskytli půjčku spolku, aby mohlo být zakoupeno např. nějaké vybavení nezbytné pro činnost spolku). Po provedení likvidace tedy spolek nemá a nesmí mít ani vůči svým členům žádné závazky. Finanční zůstatek (slovy zákona "likvidační zůstatek") musí být vypořádán podle toho jak určují stanovy, a pokud stanovy nic neurčují, tak podle ustanovení zákona - viz. ustanovení § 272 NOZ. Zákon tedy nepřipouští, aby si likvidační zůstatek rozdělili členové spolku, ledaže a) by to tak určily stanovy spolku a b) zároveň nejde o spolek se statusem veřejné prospěšnosti - viz. § 272 odst. 1 věta druhá NOZ).

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Od června 2016 se díky novele zákona o soudních poplatcích osvobozuje od poplatků zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny.

Zákon č. 549/1991 Sb. §11 odst.8 b)

 

Eva Beránková

 

Sekretariát ČRDM

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz