Název občanského sdružení

Dobrý den, jsme občanské sdružení, přičemž za názvem máme zkratku o. s. S NOZ je nutné název změnit, nebo můžeme jej zachovat ve stejné podobě? Zkratka právní formy pro nás není až tak relevantní, "značka" sdružení je dána názvem před zkratkou. Přestože se automaticky překlopíme 1. 1. na spolek, bude tedy nutné změnit do nějaké lhůty název, tedy vyměnit o. s. za s. nebo z. s.? Děkuji mockrát za odpověď.

— Alena Mikulíková, xxx

Odpověď:

Dobrý den,

Název je třeba změnit do dvou let od účinnosti NOZ (tj. do 1. 1. 2016). Přechodná ustanovení NOZ připouštějí ponechat si i po uplynutí přechodního období (tj. po 1. 1. 2016) název, který neodpovídá ustanovením NOZ, ale musí pro to být důležité důvody (zejména dlouhodobé užívání názvu, příznačnost názvu, která vylučuje jeho klamavost nebo zaměnitelnost).

Pokud se ve Vašem případě jedná jen o změnu zkratky za názvem, která označuje právní formu (vyměnit "o. s." za "z. s."), rozhodně bych se přiklonila k provedení změny názvu.

V případě, že se rozhodnete název neměnit (rozhodnutí leží čistě na Vás), může se totiž stát, že později budete své rozhodnutí obhajovat v řízení před soudem (pokud někdo namítne, že Váš název odporuje zákonu). Pouhá změna zkratky užité za názvem může být jen stěží považována za takovou změnu názvu, která by mohla mít za následek např. ztrátu dobré pověsti.

Ještě pro úplnost uvádím, že zkratka určená zákonem pro užití v názvu spolku, aby označila právní formu, je zkratka "z. s.", jiná zkratka nemůže být ke splnění povinnosti dle zákona použita. Vámi uvedená zkratka "s." by při posuzování souladu s NOZ neobstála."

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz