Volební období

Dobrý den, jako předseda spolku měním stanovy. Chci se zeptat, je možné, aby se v tomto znění vzájemně nevylučovaly následující body? Jde nám o to, aby předseda byl volen na dobu neurčitou. Aby to platilo, musí být i členská schůze, výbor spolku na dobu neurčitou nebo stačí, když čl. schůze a výbor budou klasicky na 5 let a pouze předseda na dobu neurčitou? 3) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené, přičemž funkční období volených orgánů je na 5 let (po úpravě: na dobu neurčitou).
3) Volební období výboru spolku trvá 5 let (po úpravě: dobu neurčitou), přičemž členové mohou být voleni opakovaně za sebou.
2) Předseda je volen členskou schůzí z řad členů výboru spolku. Místopředseda je volen členskou schůzí z řad členů spolku. Volební období předsedy i místopředsedy je na 5 let (po úpravě: na dobu neurčitou), přičemž mohou být voleni opakovaně.

Případně, že se nám po úpravě tyto body vylučují, mohu poprosit o radu, jak je sepsat?

Moc děkuji!

— Ivana Hořínková, spolek

Odpověď:

Dobrý den,

uvedené prodloužení funkčního období na neurčito je možné. Uvedené varianty se vzájemně nevylučují. Tudíž si lze představit předsedu voleného na dobu neurčitou a ostatní orgány na 5 let či všechny členy volených orgánů na dobu neurčitou. Je třeba mít na zřeteli, aby nastavení co nejvíce odpovídalo potřebám a fungování spolku.

Znění konkrétních ustanovení stanov spolku, pokud systém bude takto komplikovaný, doporučujeme případně ještě konzultovat s osobou znalou práva. Jde o mnoho detailů, které nelze vyřešit v rámci odpovědi na položený dotaz. Např. pokud je předseda volen z členů výboru, bude nezbytné do stanov zahrnout pravidlo, že funkční období předsedy jako člena výboru neskončí dříve, než jeho funkce předsedy (protože, kdyby předsedovi skončila funkce člena výboru uplynutím funkčního období – uplynutím 5 let, vlastně by ztratil způsobilost vykonávat dál funkci předsedy – protože tím může být jen člen výboru…)

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 6. 2. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz