práva členů do 18 let

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na práva členů spolku do 18 let. Jasné je, že omezení hlasovacího práva věkem bývá obvyklé v případě práva volebního (tj. volit a být volen do orgánů spolku). Je možné odebrat osobám mladším 18-ti let hlasovací práva a tedy i práva účastnit se na valné hromadě (v zastoupení) a tedy i práva účastnit se na spolkové činnosti? Jde o větší zásah do osobních členských práv. Ust. § 251 občanského zákoníku však stanoví, že každý člen je oprávněn se zasedání účastnit. Na druhou stranu však ust. § 247 odst. 3 občanského zákoníku stanoví, že stanovy mohou určit něco jiného.
Jde mi o obranu sebrání hlasovacích práv za své členy ve věku do 18 let. Samozřejmě nikdo nechce, aby dítě do 18 let hlasovalo na VH, nicméně dítě vyjadřuje sílu oddílu, kterého je členem. Je vůbec možné podle ústavy a zákona členovi do 18 let vymazat všechna práva?
Takto velký zásah do osobních práv členů by stanovy neměly připustit. Lze někde nalézt oporu v zákonech či ústavě?
Velice děkuji za odpověď.

— Jan Zozulák, Lezecký Tým z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

stanovy spolku mohou omezit členům mladším 18-ti let práva volit a být volen do orgánů spolku. Pro výkon funkcí v orgánech spolku zákon navíc, až na výjimky, vyžaduje plnou svéprávnost, tedy věk 18-ti let. V tomto případě je omezení plně na úvaze členů spolku, jak pravidla stanovami nastaví. Nezletilý člen se může podílet na činnosti spolku, v rozsahu, který stanovy určí. Je třeba mít na paměti, že spolková činnost je veskrze dobrovolná a je na každém, jestli mu vnitřní organizace spolku vyhovuje či nikoli. Pokud s nastavením pravidel nesouhlasí, může se aktivně pokusit tato pravidla v rámci spolku změnit nebo zvážit své další setrvání.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 25. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz