Můžeme provést změnu stanov a změnu názvu najednou?

Dobrý den, jsem statutárním orgánem v občanském sdružení. V souvislosti se změnou stanov o.s. na stanovy spolku bychom rádi změnili i své sídlo (jiné změny, kromě povinné změny názvu a orgánů nechystáme). Je možné provést změnu současně či je změnu sídla třeba oznámit MV na samostatném formuláři?
Dále mám dotaz k našemu budoucímu sídlu. Je problém, pokud by bylo umístěno v jednotce v domě, který je vlastnictvím společenství vlastníků jednotek? Je nutný souhlas všech členů společenství? A dále jestli je problém, když je na stejné adrese sídlo i jiné firmy, například nestátního zdravotnického zařízení?
Mnohokrát děkuji za odpověď.

— Zuzana Pešoutová

Odpověď:

Dobrý den,

všechny změny je možné provést současně. Změna názvu, sídla i případné změny orgánů jsou změnami ve stanovách spolku, můžete to tedy vyřídit při jednom.

Co se týká sídla, ve stanovách stačí uvést název obce. Celou adresu pak uvedete až v návrhu na zápis změny, který budete podávat k rejstříkovému soudu (MV již není registračním orgánem. Veškerou komunikaci) povedete s rejstříkovým soudem, příslušným podle místa sídla vašeho spolku.. K návrhu musíte přiložit listinný důkaz o právním titulu spolku k užívání prostor, v nichž je sídlo spolku umístěno. Může to být souhlas vlastníka (ne starší 3 měsíců a s ověřeným podpisem vlastníka) nebo nájemní smlouva.

Společenství vlastníků je sdružením jednotlivých vlastníků. Samo není vlastníkem. Jednotka je většinou ve vlastnictví jen některého z členů společenství a s ním by byla uzavírána nájemní smlouva pro umístění sídla spolku, nebo by vydával potvrzení, že souhlasí s umístěním sídla v jednotce. Vlastník jednotky, je pak i vlastníkem odpovídající části společných prostor domu. Společenství vykonává správu a zajišťuje provoz a opravy společných prostor domu.

Společenství jako právnická osoba nájemní smlouvu se spolkem tedy většinou uzavírat nebude.

Výjimkou je pouze situace, pokud by sídlo mělo být v jednotce, kterou mají ve spoluvlastnictví všichni vlastníci jednotek v domě. V tom případě je oprávněno společenství vlastníků jednotek smlouvu uzavřít za všechny spoluvlastníky (viz. ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů).

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 4. 8. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz