Může se o.s. při MŠ stát spolkem, nebo se musí přeměnit na s.r.o.?

Dobrý den,
máme při naší mateřské školce založené občanské sdružení, které organizuje 1x za rok pro děti ze školky i obce maškarní ples a 1 x ročně zahradní slavnost (ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky) je to pro děti ze školky a jejich příbuzné. Podle nového občanského zákoníku se naše sdružení musí přejmenovat a změnit název ve stanovách (obsah stanov bude stejný). Můžeme se přejmenovat na SPOLEK a přitom pořádat tyto 2 akce a žádat obec o dotaci nebo se musíme stát S.R.O. ?  Děkuji.

— Magdaléna Řehulková

Odpověď:

Dobrý den,

spolek (stejně jako dříve občanské sdružení) může bez problémů pořádat akce pro nečleny. Rozhodně není nezbytné, abyste se "stali" s. r. o. (pro úplnost uvádím, že by to bez zrušení a likvidace spolku a založení nové s. r. o. ani nešlo, protože spolek nemůže změnit právní formu na s. r. o.- zákon takovou změnu právní formy neumožňuje).

Co se týká hospodaření spolku a vykazování pořádaných akcí v účetnictví, záleží na tom, za jakým účelem je spolek založen a jestli pořádání těchto 2 akcí představuje realizaci jeho "hlavní" činnosti (tedy činnosti, která přímo směřuje k naplňování účelu pro nějž byl spolek založen) nebo činnost "vedlejší" (tj. činnosti, kterou spolek vykonává na podporu činnosti hlavní).

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 4. 8. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz