Jsou stanovy ČZS závazné pro jeho základní organizace?

Předseda naší ZO ČZS vyhlásil na výroční členské schůzi a rovněž dal do zápisu členské schůze,která byla usnášenlischopná,že budeme
v příštích dnech jako členové hlasovat prostřednictvím E-mailu. Jako ZO ČZS jsme pobočným spolkem a náš řídící orgán je ČSZ.
V Osadním řádu a v podnájemních smlouvách na zahrádky máme ustanovení,že musíme jako členové dodržovat stanovy ČZS.
Stanovy ČZS jsem si prostudovala a hlasování prostřednictvím E-mailu dle mne nepřipouštějí. Nejsem právník, proto potřebuji právně ověřit,zda stanovy ČZS-viz.příloha,skutečně možnost hlasování prostřednictvím E-mailu nepřipouští. Jak dále postupovat? Právě E-mailem se má rozhodovat o mé žádosti o stavu rekreační chatky. Spousta členů E-mail nemá nebo ho nečte, předseda ani nestanovil, do kdy se členové k návrhu do E-mailu musí vyjádřit, jen stanovil,že nevyjádření se je zdržel se hlasování. Je toto hlasování prostřednictvím E-mailu přípustné a v případě,že není, jak tento postup napadnout. Jsem pouze člen.

Děkuji

Maršálková Zdeňka

— Zdeňka Maršálková, důchodce, člen ZO ČZS ZO ČZS ČNB IČ 69056463,ev.č.801005

Odpověď:

Dobrý den,

dle § 158 odst. 2, občanského zákoníku může „zakladatelské právní jednání připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.“ Možnost takového hlasování tedy musí být upravena ve stanovách spolku. Pokud tam upraveno není, platí, že není možné. Na tento neoprávněný postup je třeba upozornit jak členy statutárního orgánu spolku, tak případně kontrolní orgán spolku, s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže nebude tento postup účinný, můžete se jako člen spolku dovolat neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku u soudu dle § 258, občanského zákoníku, „Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.“

AK Mgr. Alena Hájková

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz