Proč musí neziskovky podávat daňové přiznání?

Děkuji za tyto stránky, jsou velmi užitečné.
(Náš spolek ještě není registrován).
Po přečtení všech příspěvků se musím dotázat na jednu zásadní věc.
Mám zato, že podnikání je činnost za účelem zisku a oproti tomu jsou neziskovky, které a priory zisk nevytvářejí.
Žiji v domění, že veškeré přijaté peníze (v našem případě příspěvky, dotace a sponzorské dary) jsou přijaty a proti nim jsou výdaje na činnost a rozvoj spolku. Na konci roku je stav nějaký (+/-) a s tím se pracuje v dalším roce.
Z některých odpovědí mám dojem, že se pak vyplňuje daňové přiznání a nevím proč. Myslel jsem, že tím, že nejde o zisk, ale o peníze na vstupu, se nic nedaní a nakupuje se za ně v příštím roce dál.
Děkuji za odpověď.

— Libor Dědek, Sportovní klub OSEK

Odpověď:

Dobrý den,
aktuálně je spolek stejně jako každá jiná právnická osoba poplatníkem daně z příjmů právnických osob (viz. ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů právnických a fyzických osob v aktuálním znění - dále jen "zákon"). Primárně tedy i pro něj platí povinnost podávat daňové přiznání, ale...
podle ustanovení § 38mb zákona nemusí daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob podávat ten poplatník (v kontextu této odpovědi rozuměj spolek), který má za zdaňovací období jen příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně nebo příjmy, které se daní srážkovou daní + zároveň není povinen za dané období zúčtovat nevyčerpanou úsporu podle § 20 odst. 7. zákona.
Přitom osvobozené příjmy jsou upraveny § 19 zákona (členské příspěvky podle stanov spolku); příjmy, které nejsou předmětem daně pro spolky (spolek je veřejně prospěšným poplatníkem) upravuje § 18a odst. 1 zákona (dotace, příspěvek, podpora a jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů).
Mnoho spolků splní podmínky pro užití této výjimky, a proto daňové přiznání nepodávají, pokud ale podmínky pro výjimku nejsou splněny, pak je spolek povinen podat daňové přiznání a případně i zaplatit daň z příjmů.
S pozdravem
Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz