Daňové přiznání spolku

Dobrý den, jaké jsou prosím daňové povinnosti zapsaného spolku, konkrétně kočičího útulku, který má příjmy pouze z hlavní činnosti a to ve formě darů od fyzických a právnických osob? Musí být spolek registrován na FÚ jako daňový subjekt? Za jakých podmínek musí odvádět daň z příjmu a v jaké výši v případě, že příjmy z hlavní činnosti jsou vyšší než náklady na tuto činnost, tedy ke konci roku je finanční zůstatek např. 350 tis Kč? Musí podávat daňové přiznání i v případě, že roční příjmy z hlavní činnosti nepřevýší částku 3 mil Kč?

— Helena Janáčková, kočičí útulek zapsaný spolek

Odpověď:

Dobrý den,
povinnost podávat daňové přiznání je upravena zákonem o daních z příjmů. Obecně má povinnost podat daňové přiznání spolek, který má příjmy/výnosy jež jsou předmětem daně. Předmětem daně jsou vždy příjmy z nájmu, reklamy a zisková hlavní činnost. Bezúplatné příjmy (dary) jsou osvobozeny od daně, tudíž se do základu daně nebudou započítávat.

Povinnost podávat daňové přiznání ani registrace na FÚ se na vás v souvislosti s daňí z příjmů PO vztahovat nebude.

Nicméně pokud byste např. měli zaměstnance, tak by se na vás vztahovala povinnost registrace a daňové platby v souvislosti se mzdovou agendou. Dále se na vás vztahuje povinnost zveřejnit účetní závěrku v rozsahu stanoveném v Zákoně o účetnictví ve sbírce listin.

Marie Konečná
Ekonomka ČRDM

Poslední revize: 4. 1. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz